e-prawnik.pl Porady prawne

Ustalenie istnienia spółki cywilnej

Pytanie:

W jaki sposób można sprawdzić kiedy założona została jakakolwiek spółka cywilna ? Czy spółki cywilne są gdzieś rejestrowane?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Ustalenie istnienia spółki cywilnej

24.9.2004

Spółka cywilna jest przede wszystkim stosunkiem prawnym skutkującym między stronami. Spółka cywilna nie jest odrębnym podmiotem występującym w obrocie prawnym. W obrocie gospodarczym, stronami stosunków prawnych (np. umów) mogą być wyłącznie wspólnicy spółek cywilnych, ale nigdy sama spółka. Do powstania spółki cywilnej niezbędna jest umowa. W umowie jest określona data, kiedy doszło do zawiązanie spółki. Ważne, że spółka prawa cywilnego nie posiada wprawdzie osobowości prawnej, co wynika z art. 860 k. c. w związku z art. 33 kc, ale wzmianka o zawarciu umowy spółki cywilnej powinna zostać wpisana do ewidencji działalności gospodarczej lub do Krajowego Rejestru Sądowego. Na podstawie tej właśnie wzmianki i dokumentów rejestrowych można określić kiedy została zawarta umowa spółki cywilnej. Podsumowując stwierdzić należy, iż nie istnieje odrębny rejestr, w którym ujawnione byłyby same spółki cywilne.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ