e-prawnik.pl Porady prawne

Ustalenie niepełnosprawności-zaległe świadczenia

Pytanie:

Matka reprezentująca małoletnią córkę złożyła do sądu odwołanie od Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, który zaliczył dziecko do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Matka w odwołaniu wnosi o uchylenie decyzji Zespołu w całości i zaliczenie córki do znacznego stopnia niepełnosprawności. Czy w razie korzystnego orzeczenia sądu świadczenie będzie wypłacone wstecz - od czasu wydania niekorzystnej decyzji przez Zespół - czy od momentu wydania wyroku? Czy matka powinna wnioskować na rozprawie o wypłatę zaległych świadczeń?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Ustalenie niepełnosprawności-zaległe świadczenia

12.5.2009

Stosowne świadczenia są przyznawane po udokumentowaniu stopnia niepełnosprawności. To przepisy dotyczące danego świadczenia będą decydowały o tym jak należy postąpić. Z reguły jednak ustalenia prawa do świadczenia nie będzie odbywało się w postępowaniu o ustalenie stopnia niepełnosprawności.
Wprawdzie nie wskazuje Pani konkretnie o jakie świadczenia chodzi, jednakże w odniesieniu do świadczeń rodzinnych można wskazać, że zgodnie z art. 24 ust. 2a ustawy o świadczeniach rodzinnych jeżeli osoba w okresie trzech miesięcy od wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności złoży wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego, prawo do zasiłku pielęgnacyjnego ustala się począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.
W związku z powyższym, w odniesieniu do tego świadczenia, jeżeli w ciągu 3 miesięcy od uprawomocnienia się wyroku złoży pani stosowny wniosek, ewentualny zasiłek zostanie wypłacony począwszy od dnia, w którym złożyła Pani wniosek o ustalenie stopnia niepełnosprawności.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ