Ustanowienie prokury w spółce z o.o.

Pytanie:

Czy dla ustanowienia Prokurenta w Spółce z o.o. wystarczy uchwała Zarządu, czy musi być jeszcze postanowienie w formie aktu notarialnego. Jeśli w formie aktu, to od kiedy może Prokurent formalnie funkcjonować? Od momentu powołania przez Zarząd, czy dopiero po spisaniu aktu?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Ustanowienie prokurenta w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością może być podjęte przez zarząd. Jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej, ustanowienie prokurenta wymaga zgody wszystkich członków zarządu, natomiast odwołać prokurę może każdy członek zarządu. Ustanowienie prokury, pod rygorem nieważności powinno nastąpić na piśmie. Nic nie stoi na przeszkodzie aby została ustanowiona w formie aktu notarialnego, ale nie ma takiej konieczności. udzielenie prokury w formie aktu notarialnego wiązałoby się z koniecznością poniesienia dodatkowych, niepotrzebnych kosztów. Choć ustanowienie prokury powinno zostać ujawnione w aktach rejestrowych, prokurent może rozpocząć swoją działalność od chwili jej udzielenia. Warto również wspomnieć o obowiązku zgłoszenia ustanowienia prokurenta, jako osoby uprawnionej do reprezentacji spółki, do rejestru przedsiębiorców.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY