Prawo spółek: Prokura

Pełnomocnik przedsiębiorcy

Pełnomocnik przedsiębiorcy

23.2.2018

Możesz ustanowić pełnomocnika do zarejestrowania Twojej działalności. Pełnomocnictwo może być uwidocznione w CEIDG, co pozwoli uniknąć uiszczania opłaty skarbowej przy działaniach pełnomocnika. Pełnomocnikiem może być zarówno osoba fizyczna, jak i osoba prawna (spółka). (...)

Kim jest prokurent? - Prokura w Kodeksie cywilnym

Kim jest prokurent? - Prokura w Kodeksie cywilnym

27.9.2017

Instytucja ta jest najbardziej zbliżona do pełnomocnictwa. W jaki sposób się jej udziela i kto ją może ustanowić? Kto może być prokurentem? Do czego jest uprawniony prokurent? Jakie są dopuszczalne jej formy oraz kiedy dochodzi do jej wygaśnięcia?

Pełnomocnictwo a prokura?

Pełnomocnictwo a prokura?

31.3.2015

Zarówno prokurent, jak i pełnomocnik działają w imieniu i ze skutkami dla reprezentowanego, swoim zachowaniem mogą wywołać skutki prawne bezpośrednio w sferze prawnej mocodawcy. Prokura jest szczególnym rodzajem pełnomocnictwa, charakteryzującym się znacznie szerszym zakresem (...)

Odpowiedzialność prokurenta za zobowiązania spółki - opinia prawna

Odpowiedzialność prokurenta za zobowiązania spółki - opinia prawna

4.4.2008

W spółce z o.o. zarząd może ustanowić prokurę jednoosobową lub prokurę łączną, w ten sposób określając ewentualna konieczność współdziałania prokurentów. Prokura może być w każdym czasie odwołana przez każdego z członków zarządu, odwrotnie niż jej powołanie, które musi (...)