e-prawnik.pl Porady prawne

Prokura porady prawne

Artykuły

Informacje

Pytania i odpowiedzi

Forum

 • Wykreślenie prokurenta

  Czy samo złożenie wniosku o wykreślenie prokurenta jest uważane za ujawnienie w KRS braku jego umocowania czy dopiero faktyczne wykreślenie jego osoby z rejestru?

  Wykreślenie prokurenta
 • Zgłoszenie prokury do Krajowego Rejestru Sądowego

  Czy niezgłoszenie ustanowienia prokury do KRS powoduje jej nieważność?

  Zgłoszenie prokury do Krajowego Rejestru Sądowego
 • Prokura samoistna w spółce akcyjnej

  Czym jest prokura samoistna?

  Prokura samoistna w spółce akcyjnej
 • Prokura w spółce akcyjnej

  Jakie uregulowania dotyczą prokury w spółce akcyjnej?

  Prokura w spółce akcyjnej
 • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - powołanie prokurenta

  Czy do powołania prokurenta spółki z o.o. potrzebna jest zgoda wszystkich wspólników?

  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - powołanie prokurenta
 • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - odwołanie prokury

  W spółce z o.o. zarząd składa się z dwóch osób, czy odwołanie prokury może odwołać tylko jeden z nich?

  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - odwołanie prokury
 • Ustanowienie prokurenta przez członka zarządu spółki z o.o.

  Czy członek zarządu spółki z o.o. może ustanowić prokurenta?

  Ustanowienie prokurenta przez członka zarządu spółki z o.o.
 • Odpowiedzialność członka zarządu spółki z o.o.

  Jak wygląda odpowiedzialność członka zarządu spółki z o.o. ?

  Odpowiedzialność członka zarządu spółki z o.o.
 • Ustanowienie prokury w spółce z o.o.

  Czy dla ustanowienia Prokurenta w Spółce z o.o. wystarczy uchwała Zarządu, czy musi być jeszcze postanowienie w formie aktu notarialnego. Jeśli w formie aktu, to od kiedy może Prokurent formalnie (...)

  Ustanowienie prokury w spółce z o.o.
 • Składanie wniosków do KRS drogą elektroniczną

  Prezes Zarządu jednoosobowego składu zarządu spółki z o.o. zarejestrowanej w KRS w Polsce jest obywatelem Irlandii Płn., nie zna języka polskiego i bardzo rzadko przebywa w Polsce. Ustanowiony jest (...)

  Składanie wniosków do KRS drogą elektroniczną
 • Zgłoszenie wniosku o upadłość przez prokurenta

  Osoba jest prokurentem w sp. z o.o., ale firmą zarządza prezes spółki. Prokurent działa głownie w czasie nieobecności prezesa w kraju i sprawuje obowiązki związane z prowadzeniem spółki w tym (...)

  Zgłoszenie wniosku o upadłość przez prokurenta
 • Prokura jednoosobowa a umowa spółki

  Spółka z o.o. posiada zapis w umowie spółki i w KRS o sposobie reprezentacji: "Prezes zarządu samodzielnie lub dwóch członków zarządu działających łącznie lub jeden członek zarządu łącznie (...)

  Prokura jednoosobowa a umowa spółki
 • Powołanie prokurenta w jednoosobowej spółce z o.o.

  Spółka z o. o. posiada zarząd jednoosobowy. Czy prezes może powołać prokurenta i pełnomocnika spółki czy wymagana jest uchwała wspólników?

  Powołanie prokurenta w jednoosobowej spółce z o.o.
 • Upadłość spółki a pełnomocnictwo i prokura

  Spółka z o. o. posiadająca zarząd jednoosobowy miała ustanowionego pełnomocnika oraz prokurenta . Spółka ta została postawiona w stan upadłości obejmujący likwidację majątku. Jak mi wiadomo (...)

  Upadłość spółki a pełnomocnictwo i prokura
 • Pracownik prokurentem

  W spółce z o. o. ma być ustanowiony prokurent. Czy prokurentem może być pracownik spółki?

  Pracownik prokurentem
 • Zbycie nieruchomości spółki przez prokurenta

  W spółce z o. o. ma być ustanowiony prokurent. Czy może on samodzielnie sprzedać nieruchomość należącą do spółki?

  Zbycie nieruchomości spółki przez prokurenta
 • Członek zarządu prokurentem

  Zaistniała następująca sytuacja. Uchwałą zarządu został powołany wspólnik sp. z o.o. w organizacji na samoistnego prokurenta. Prokurent ten poza zgłoszeniem spółki o nadanie regonu oraz NIP (...)

  Członek zarządu prokurentem
 • Zakres czynności prokurenta w sp. z o.o.

  Zgodnie z umową spółki z o.o. spółkę reprezentują dwaj członkowie zarządu lub jeden członek zarządu i prokurent. Zarząd może ustanowić pełnomocników spółki do dokonywania czynności określonego (...)

  Zakres czynności prokurenta w sp. z o.o.
 • Zmiana danych KRS

  Spółka zo. o. posiadająca prezesa, który ma 90 % udziałów oraz członka zarządu, który ma 10 % udziałów. Członkowie zarządu zbywają udziały na nową osobę i jednocześnie rezygnują z funkcji (...)

  Zmiana danych KRS
 • Ustanowienie prokury

  Chcemy założyć spółkę z o. o. i ustanowić prokurenta. Spotkałam się też z określeniem udzielenie prokury. Czym różni się udzielenie prokury od ustanowienia prokury w spółce z o. o. i jawnej? (...)

  Ustanowienie prokury
 • Odpowiedzialność prokurenta

  Prokurent samoistny sprzedał samochód osobowy zarejestrowany na firmę koleżance bez uzgodnienia z zarządem. Kwota sprzedaży samochodu nie była wysoka (15 tys zł). Pieniądze wpłynęły na konto (...)

  Odpowiedzialność prokurenta
 • Uprawnienie do reprezentowania spółki

  W spółce z o.o. jestem zatrudniony na etat jako Dyrektor Generalny. Jednocześnie posiadam udzieloną przez jedynego właściciela i członka Zarządu Spółki prokurę samoistną. Czy w sprawach dot. (...)

  Uprawnienie do reprezentowania spółki
 • Ograniczenia prokury

  Mamy pytanie odnośnie prokury. Czy prokura łączna i oddziałowa są ograniczeniami prokury?

  Ograniczenia prokury
 • Zatrudnianie przez prokurenta spółki z o.o.

  Jestem pracownikiem i prokurentem w jednoosobowej spółce z o.o. (prokura samoistna). Szef wydał mi polecenie zatrudnienia grupy pracowników (na podstawie umów o pracę), wśród których jest moja (...)

  Zatrudnianie przez prokurenta spółki z o.o.
 • Wynagrodzenie prokurenta w spółce z o.o.

  Otrzymałam prokurę samoistną w sp. z o. o., gdzie jest Prezes i członek zarządu, którzy działają oddzielnie. W firmie pracuje na umowę o pracę na czas nieokreślony jako asystentka Zarządu. (...)

  Wynagrodzenie prokurenta w spółce z o.o.
 • Ważność prokury

  Zawieram umowę ze spółką akcyjną. Ze strony kontrahenta spółkę reprezentuje umocowany przez zarząd prokurent. Prokura jest sporządzona na piśmie, jednak nazwisko prokurenta nie figuruje w odpisie (...)

  Ważność prokury
 • Działania prokurenta na szkodę spółki z o.o.

  Podejrzewam, iż prokurent mający uprawnienia do prowadzenia spraw spółki z o.o. popełnił nadużycia i działał na jej niekorzyść. Czy członek zarządu (zarazem v-ce prezes) ma prawo żądać (...)

  Działania prokurenta na szkodę spółki z o.o.
 • Upoważnienie do składania oświadczeń woli

  Czy jeśli umowa współpracy podpisywana była przez dwie osoby członka Zarządu oraz dyr. Naczelnego, który jest prokurentem, wszelkie porozumienia w trakcie współprcy również podpisywane były (...)

  Upoważnienie do składania oświadczeń woli
 • Wynagrodzenie i umowa prokurenta

  Czy za prokurenta należy odprowadzać ubezpieczenie zdrowotne, a jeśli tak to czy należy z nim podpisać umowę zlecenie? Proszę o źródło prawne.

  Wynagrodzenie i umowa prokurenta
 • Wynagrodzenie prokurenta

  Przeczytałam, że prokura nie stanowi podstawy do wynagrodzenia jedynie do zwrotu kosztów z działalności prokurenta. Tymczasem zgromadzenie wspólników ustanowiło stale miesięczne wynagrodzenie (...)

  Wynagrodzenie prokurenta
 • Odwołanie prokury w spółce z o. o.

  Czy prokurent musi wiedzieć, że jego prokura została odwołana dla skutecznośći odwołania prokur przez zarząd ?

  Odwołanie prokury w spółce z o. o.
 • Odpowiedzialność prokurenta za zobowiązania spółki

  Jaką odpowiedzialność ponoszą prokurenci w sp. z o.o., gdy są wspólnikami spółki, gdy jeden z nich jako prokurent dopuścił się wysyłki towaru bez przedpłaty do nieznanego kontrahenta a za (...)

  Odpowiedzialność prokurenta za zobowiązania spółki
 • Forma udzielenia prokury

  W jakiej formie napisać upoważnienie stałe dla osoby, aby mogła reprezentować moją firmę w moim imieniu np. zawieranie umów, bank, urząd skarbowy, sąd, podpisywanie faktur i działać dla dobra (...)

  Forma udzielenia prokury
 • Kompetencje prokurenta

  Umowa spółki z o.o. stanowi, że skład zarządu jest jedno lub wieloosobowy. W przypadku zarządu jednoosobowego prezes zarządu uprawniony jest do jednoosobowego reprezentowania spółki. W przypadku (...)

  Kompetencje prokurenta
 • Status prawny prokurenta

  Jaki status ma prokurent? Umowa o pracę? Zlecenie? Czy może wykonywać swoją pracę bez wynagrodzenia?

  Status prawny prokurenta
 • Upoważnienie osoby do reprezentowania spółki z o.o

  Zgodnie ze statutem spółki z o.o., wspólnicy wybrali jednoosobowy zarząd. Prezes spółki upoważniła swojego ojca (nie będącego wspólnikiem ani pracownikiem spółki) do podpisywania umów handlowych (...)

  Upoważnienie osoby do reprezentowania spółki z o.o
 • Rodzaje prokury

  Jeżeli prokurent może działać łącznie z jednym wspólnikiem lub z prokurentem to jaki to rodzaj prokury?

  Rodzaje prokury
 • Pełnomocnictwo w działalności gospodarczej

  Brat prowadzi działalność gospodarczą , czy wystarczy pełnomocnictwo notarialne do prowadzenia firmy w pełnym zakresie, oczywiście za jegą zgodą i czy mogę mieć pieczątkę do wystawiania niektórych (...)

  Pełnomocnictwo w działalności gospodarczej
 • Prokura oddziałowa

  Co to jest filo prokura? Wiem, że w nowym projekcie o prokurze uregulowano te kwestie.

  Prokura oddziałowa