Uprawnienie do reprezentowania spółki

Pytanie:

W spółce z o.o. jestem zatrudniony na etat jako Dyrektor Generalny. Jednocześnie posiadam udzieloną przez jedynego właściciela i członka Zarządu Spółki prokurę samoistną. Czy w sprawach dot. reprezentowania spółki na zewnątrz powinienem używać pieczątki "prokurent", czy też mogę zamiennie stosować pieczątkę "dyrektor generalny”?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Organem powołanym do reprezentowania spółki z o.o. jest jej zarząd. Możliwe jest także powołanie pełnomocnika lub prokurenta. Jeśli nie jest Pan członkiem zarządu, to bez względu na to, na jakim stanowisku Pan pracuje (i jak zostało ono określone), nie ma Pan samoistnego prawa do reprezentowania spółki w obrocie prawnym. W Pana przypadku prawo do reprezentowania spółki wynika z faktu, iż został Pan ustanowiony prokurentem, i na ten tytuł umocowania powinien się Pan powoływać w obrocie prawnym.

Samo użycie pieczątki nie jest decydujące. Liczy się Pański podpis, a ten przecież zawsze będzie Pańskim podpisem. Pańskie prawo do reprezentowania spółki wynika z umocowania (dowodem tego jest wyciąg z KRS), a nie z używania takiej czy innej pieczątki. Ze względów praktycznych lepiej jest jednak używać pieczęci prokurenta.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Jan

6.7.2016 16:5:31

Re: Uprawnienie do reprezentowania spółki

Czy zatem na pieczatce oraz wizytowce Prokurenta i Dyrektora zarazem powinny sie pojawic obie funkcje przy nazwisku tj. Prokuret Dyrektor Generalny? Jesli tak to w jakiej kolejnosci? Czy ma ona znaczenie?


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: