Status prawny prokurenta

Pytanie:

Jaki status ma prokurent? Umowa o pracę? Zlecenie? Czy może wykonywać swoją pracę bez wynagrodzenia?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Udzielenie prokury jest jednostronną czynnością prawną, na mocy której prokurent może podejmować czynności związane z działalnością przedsiębiorstwa z takim skutkiem, że czynnością będzie związany bezpośrednio przedsiębiorca. Czynność prawna (np. umowa) podjęta przez prokurenta w granicach umocowania pociąga więc za sobą skutki bezpośrednio dla zobowiązanego. Prokurent może dokonywać wszelkich czynności sądowych i pozasądowych, z wyjątkiem zbycia przedsiębiorstwa, oddania do korzystania, zbycia i obciążenia nieruchomości. Do tych czynności potrzebne jest pełnomocnictwo szczególne. Prokura podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego. Jest to instytucja prawa cywilnego niezależna od istnienia jakiejkolwiek umowy (umowy o pracę, zlecenia) między prokurentem a przedsiębiorcą. Samo wykonywanie prokury nie stanowi podstawy do wypłaty wynagrodzenia, ewentualnie do zwrotu kosztów poniesionych przy podejmowaniu czynności.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY