Pełnomocnictwo w działalności gospodarczej

Pytanie:

Brat prowadzi działalność gospodarczą , czy wystarczy pełnomocnictwo notarialne do prowadzenia firmy w pełnym zakresie, oczywiście za jegą zgodą i czy mogę mieć pieczątkę do wystawiania niektórych dokumentów z moim nazwiskiem. Wydaję mi się , że jak brat ma swoją imienną pieczątkę firmy, to ja nie mogę sie podpisać swoim nazwiskiem.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

W zależności od tego czy jest to działalność gospodarcza prowadzona w formie spółki handlowej tzn. spółki jawnej, spółki partnerskiej, spółki komandytowej, spółki komandytowo - akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjnej - pełnomocnictwo powinno przybrać postać prokury uregulowanej w Kodeksie spółek handlowych. Prokura musi być ujawniona w Krajowym Rejestrze Sądowym, w dziale 2 rejestru przedsiębiorców. Ustanowienie prokury wymaga zgody wszystkich współników mających prawo prowadzenia spraw spółki. Spółka handlowa może również działać przez pełnomocnika niebędącego prokurentem i ustanowić pełnomocnictwo na podstawie Kodeksu cywilnego. W przypadku spółki cywilnej zawsze będzie chodzić o przedstaawicielstwo w rozumieniu Kodeksu cywilnego, które w odniesieniu do tej spółki tylko na tej podstawie może być ustanowione. Aby pełnomocnik mógł działać w pełnym zakresie musi być udzielone mu pełnomocnictwo ogólne, które obejmuje umocowanie do czynności zwykłego zarządu. Pełnomocnictwo ogólne powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Jeżeli do ważności czynności prawnej potrzebna jest forma szczególna ( np. forma aktu notarilnego), pełnomocnictwo do dokonania tej czynności powinno być udzielone w tej formie. Przy dokonywaniu czynności objętych pełnomocnictwem, będzie konieczne wykazanie się dokumentem potwierdzającym udzielone pełnomocnictwo, a podpis będzie obejmował imię i nazwisko pełnomocnika.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 9.6.2018

  Zawieszenie działalności gospodarczej przez przedsiębiorców wpisanych do CEIDG

  Od 30 kwietnia 2018 r. każdy przedsiębiorca wpisany do CEIDG ma możliwość zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej bezterminowo lub też na dowolny wskazany okres. 

 • 16.7.2017

  Koncesja - Jakiego rodzaju działalność gospodarcza wymaga koncesji?

  Swoboda prowadzenia działalności gospodarczej stanowi konstytucyjną zasadę w prawie polskim. Wyjątkiem od tej zasady jest obowiązek uzyskania koncesji przed podjęciem działalności gospodarczej. (...)

 • 7.1.2014

  Sprzedaż samochodu firmowego

  Ze względu na usunięcie z ustawy o podatku od towarów i usług definicji \"towarów używanych\" zmieniły się zasady dotyczące opodatkowania podatkiem VAT m.in. przy sprzedaży samochodów (...)

 • 31.7.2018

  Formy reglamentacji działalności gospodarczej

  Prawo przedsiębiorców porządkuje katalog form reglamentacji działalności gospodarczej. W Prawie przedsiębiorców do niezbędnego minimum ograniczone zostały przepisy ogólne (...)

 • 17.11.2018

  Uporządkuj wpisy w CEIDG

  Przedsiębiorcy, którzy mają więcej niż jeden aktywny lub zawieszony wpis w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, powinni wiedzieć, że wiele wpisów jednego (...)