e-prawnik.pl Porady prawne

Zgłoszenie prokury do Krajowego Rejestru Sądowego

Pytanie:

Czy niezgłoszenie ustanowienia prokury do KRS powoduje jej nieważność?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Zgłoszenie prokury do Krajowego Rejestru Sądowego

17.12.2011

Kwestie zgłoszenia prokurenta do rejestru określa następujący przepis Kodeksu cywilnego:

Art.1098.§1.Udzielenie i wygaśnięcie prokury przedsiębiorca powinien zgłosić do rejestru przedsiębiorców.

§2.Zgłoszenie o udzieleniu prokury powinno określać jej rodzaj, a w przypadku prokury łącznej także sposób jej wykonywania.

Warto w tym kontekście przytoczyć orzeczenie Sądu Najwyższego: „Prokura jest ważna, mimo że nie została wpisana do rejestru sądowego. Wpis do rejestru ma jednak istotne znaczenie z punktu widzenia pewności i bezpieczeństwa obrotu prawnego i to z dwóch powodów. Po pierwsze, łączy się z nim domniemanie ważności udzielenia prokury, wynikające z art. 17 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Po drugie, prokurent uzyskuje możliwość skutecznego wylegitymowania się odpisem lub wyciągiem z rejestru sądowego. Dotyczy to zarówno udziału prokurenta w obrocie gospodarczym, jak i w postępowaniu przed sądem, prokurent powinien bowiem przy pierwszej czynności procesowej dołączyć do akt sprawy odpis lub wyciąg z rejestru sądowego, który zastępuje wymagane od pełnomocnika - zgodnie z art. 89 § 1 k.p.c. - pełnomocnictwo procesowe1.

1Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 października 2005 r. o sygnaturze: II CK 120/05

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ