Uzasadnienie wypowiedzenia zmieniającego

Pytanie:

Czy pracodawca (zakład budżetowy) może wypowiedzieć pracownikom zajmującym kierownicze stanowiska warunki pracy i płacy, proponując im stanowiska specjalistów, podając jako przyczynę zmiany organizacyjne, likwidacja stanowisk kierowniczych, przy nie zatwierdzonej jeszcze nowej strukturze organizacyjnej jednostki?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Przepisy Kodeksu Pracy przewidują instytucję wypowiedzenia zmieniającego (art. 42). Wypowiedzenie warunków pracy lub płacy uważa się za dokonane, jeżeli pracownikowi zaproponowano na piśmie nowe warunki. Jeżeli pracownik przed upływem połowy okresu wypowiedzenia nie złoży oświadczenia o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków, uważa się, że wyraził zgodę na te warunki - pismo pracodawcy wypowiadające warunki pracy lub płacy powinno zawierać pouczenie w tej sprawie. W razie braku takiego pouczenia, pracownik może do końca okresu wypowiedzenia złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków. W razie odmowy przyjęcia przez pracownika zaproponowanych warunków pracy lub płacy, umowa o pracę rozwiązuje się z upływem okresu dokonanego wypowiedzenia.
Do wypowiedzenia warunków pracy i płacy stosuje się odpowiednio przepisy o wypowiedzeniu umowy o pracę. A zatem pracodawca jest zobowiązany przedstawić powód wypowiedzenia, jeżeli pracownik jest zatrudniony na podstawie umowy na czas nieokreślony. W związku z tym, że kodeks pracy nie zawiera katalogu przyczyn uzasadniających wypowiedzenie umowy o pracę, orzecznictwo dotyczące zasadności wypowiadania umów jest bardzo obszerne. Nie budzi wątpliwości to, że przyczyna wypowiedzenia powinna być przede wszystkim prawdziwa. Jednakże orzecznictwo idzie w liberalnym kierunku, dlatego, należy uznać, iż wypowiedzenie zmieniające nie będzie sprzeczne z prawem, jeżeli będzie ono spowodowane zmianami, które rzeczywiście nastąpią. Proszę jednak pamiętać, że na podstawie art. 44 Kodeksu Pracy będzie Pan mógł wnieść odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę do sądu pracy.

 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: