Uzgodnienie regulaminu przyznania środków z ZFŚS

Pytanie:

W naszym przedsiębiorstwie (135 pracowników) nie ma Układu Zbiorowego Pracy, Związków Zawodowych, nie została również wybrana Rada Pracownicza. Pracownicy produkcyjni wybrali 3 pracowników do swojej reprezentacji - nie są to jednak pracownicy w rozumieniu Rady Pracowniczej, czy tez innej organizacji reprezentującej załogę, gdyż zostali oni jedynie wskazani bez formalnych wyborów. Ze względu na chęć i konieczność uregulowania wielu kwestii dotyczących ZFŚS Zarząd winien poczynić je wraz z "pracownikiem" gdyż nie działa zakładowa organizacja związkowa, oraz nie istnieją postanowienia regulaminu wynagradzania w sprawie wysokości odpisu na Fundusz lub nietworzenia Funduszu. Jak w sposób formalnie poprawny wybrany powinien być taki pracownik? Powinien on reprezentować i decydować za wszystkich pracowników, składając wobec pracodawcy w sprawach ZFŚS stosowne odpowiedzi i oświadczenia. Przy tym reprezentować winien nie tylko produkcję, ale również inne działy przedsiębiorstwa i móc podjąć je nie tylko w stosunku do obecnych odpisów i/lub rezygnacji z ZFŚS, ale również za lata poprzednie. Wiele opinii prawnych mówi o tym, że to pracodawca poprzez własny regulamin wynagrodzenia wyznacza osobę z firmy reprezentującą pracowników. Jak postąpić, jeżeli takie ustalenie nie zostało zapisane w regulaminie wynagrodzeń?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Pracownik upoważniony do uzgadniania regulaminu z pracodawcą w imieniu pracowników powinien zostać wybrany przez całą załogę danego zakładu pracy. Pracownik wybrany tylko przez część pracowników (pracowników produkcyjnych), celem reprezentacji załogi wobec pracodawcy nie posiada przymiotu reprezentatywności. Nie może, więc on skutecznie reprezentować całej załogi wobec pracodawcy, a w konsekwencji regulamin przyznawania środków z funduszu uzgodniony z takim pracownikiem nie będzie obowiązywał. Pracodawca nie może samodzielnie uchwalić takiego regulaminu. Pracodawca ma obowiązek uchwalić regulamin, a ponieważ regulamin ten uchwalany jest w interesie pracowników, brak uzgodnienia w/w regulaminu sankcjonuje brak wydania regulaminu jako stan zgodny z prawem do czasu uzgodnienia stanowisk.

Ustawodawca nie reguluje trybu wyboru pracownika reprezentującego załogę danego zakładu pracy przed pracodawcą celem uzgodnienia regulaminu przyznaniu środków z funduszu. Pracownicy mają, więc w tej kwestii swobodę i mogą dokonać wyboru swojego przedstawiciela w głosowaniu przeprowadzonym w dowolnej formie i trybie. Jedyny warunek jest taki, aby w głosowaniu tym wzięli udział przedstawiciele całej załogi danego zakładu pracy, a więc wszyscy pracownicy zatrudnieni w tym zakładzie pracy.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: