Uzupełnienie nakazu zapłaty

Pytanie:

Jako powód otrzymałem nakaz zapłaty ale referendarz nie wpisała w nim wysokości umownych odsetek tylko "wraz z umownymi odsetkami od kwoty 12.500,00 zł. od dnia ..." - nie wpisała, że w wysokości 20% jak wnosiłem w pozwie. Czy mam wysłać pismo - wniosek o sprostowanie nakazu zapłaty, w ilu egzemplarzach i czy jest to jakiś urzędowy formularz?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Do nakazu zapłaty stosuje się odpowiednio przepisy o wyrokach , zgodnie z art. art. 3532. Sprostowanie nakazu zapłaty może dotyczyć niedokładności, błędów pisarskich albo rachunkowych lub innych oczywistych niedokładności. Wniosek o sprostowanie można zgłosić w każdym czasie. Błąd rachunkowy to taki błąd, który wynika z niewłaściwego zsumowania lub odjęcia poszczególnej pozycji. Pominięcie przez sąd wysokości odsetek nie jest rozumiane jako pomyłka lub niedokładność. Daje jednak ona podstawę do uzupełnienia wyroku. W sytuacji kiedy referendarz sądowy pominął w nakazie zapłaty niektóre pozycje roszczenia (w tym przypadku „wysokość 20%") można złożyć do sądu wniosek o uzupełnienie nakazu zapłaty, przy założeniu że orzeczenie to nie jest jeszcze prawomocne.  Strona może złożyć taki wniosek w ciągu 2 tygodni od doręczenia lub ogłoszenia nakazu zapłaty. Wniosek złożony po tym terminie podlega odrzuceniu. Uzupełnienie może nastąpić tylko na wniosek strony, sąd z urzędu tego nie zrobi. Wniosek składa się do sądu, który wydał orzeczenie. Urzędowy formularz nie jest konieczny. W razie upływu terminu jedyną drogą będzie złożenie pozwu dotyczącego pominiętej części orzeczenia.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: