e-prawnik.pl Porady prawne

W jaki sposób mogę zaskarżyć miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego?

Pytanie:

W jaki sposób mogę zaskarżyć miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: W jaki sposób mogę zaskarżyć miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego?

24.11.2011

Nadzór nad zgodnością ustaleń uchwalonego planu miejscowego z prawem sprawują między innymi sądy administracyjne (zob. ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. - prawo o ustroju sądów administracyjnych - Dz. U. Nr 153, poz. 1269 oraz ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270). Skargę do tego sądu może wnieść każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą podjętą przez organ gminy w sprawie z zakresu administracji publicznej. Skargę tę można wnieść w terminie 30 dni od dnia doręczenia skarżącemu bezskutecznej odpowiedzi na wezwanie do usunięcia zarzuconego naruszenia praw lub uprawnień. Jako inwestor planujący rozpoczęcie inwestycji na działce objętej planem dana osoba legitymuje się interesem prawnym i może ona skorzystać z uprawnienia do wniesienia skargi do Sądu Administracyjnego. Przedtem jednak musi  wezwać Radę Gminy jako organ wydający uchwałę, do usunięcia zarzuconego naruszenia praw lub uprawnień. Najlepiej uczynić to w formie pisemnej, listem poleconym tak, aby posiadać dowód dokonania wezwania, co pozwoli udowodnić przed Sądem wniesienie skargi w terminie.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ