Wada prawna zakupionego towaru a odszkodowanie od sprzedawcy

Pytanie:

Zakupiłam towar z wadą prawną, o czym dowiedziałam się już po jego dostarczeniu. Towar natychmiast sprzedawcy zwróciłam i zażądałam zwrotu zapłaconej ceny. Czy w takich okolicznościach przysługuje mi jeszcze jakieś odszkodowanie?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Artykuł 574 Kodeksu cywilnego ( dalej k.c. ), ustanawia dodatkowo podstawę do żądania odszkodowania
od sprzedawcy jeżeli z powodu wady prawnej rzeczy sprzedanej kupujący odstępuje od umowy
albo żąda obniżenia ceny, może on żądać naprawienia szkody poniesionej wskutek istnienia wady,
chyba że szkoda jest następstwem okoliczności, za którą sprzedawca odpowiedzialności nie
ponosi. W ostatnim wypadku kupujący może żądać tylko naprawienia szkody, którą poniósł przez
to, że zawarł umowę nie wiedząc o istnieniu wady. Zauważyć jednak należy, że dochodzenie
powyższej szkody odbywa się w reżimie odpowiedzialności odszkodowawczej kontraktowej (art.
471 i n. k.c.), w ramach którego należy wykazać powstanie szkody (i jej rozmiar) oraz związek
przyczynowy między wadą rzeczy a powstaniem tej szkody. Sprzedawca ma szansę uwolnienia się
od zapłaty odszkodowania, jeśli wykaże, że nienależyte wykonanie umowy (świadczenie rzeczy
wadliwej) było następstwem przyczyn, za które on nie ponosi odpowiedzialności. Nie obowiązują
tutaj korzystne dla kupującego domniemania, które znacznie ułatwiają cały proces.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Faktura korygująca, nota korygująca, duplikat faktury kiedy wystawiać?

  Faktury korygujące (zwane powszechnie „korektami”) oraz noty korygujące wystawiane są w sytuacjach, które wymagają poprawy zapisów dokonanych fakturami VAT. Rodzaj „korekty” (...)

 • Rękojmia za wady towaru poza sprzedażą konsumencką

  Zasady odpowiedzialności z tytułu rękojmi kształtują się inaczej w przypadku działalności przedsiębiorstwa dokonującego sprzedaży rzeczy osobie fizycznej, gdy jest ona konsumentem i inaczej (...)

 • Wadliwą pralkę czy lodówkę wymienimy na nową

  Kupiłeś wadliwą pralkę, lodówkę czy też inny sprzęt AGD? Oddajesz go kilkakrotnie do naprawy, ale ciągle się psuje? Wkrótce wystarczy, że sprzęt ulegnie usterce drugi raz, a sprzedawca będzie (...)

 • Reklamacja obuwia - nowe zasady od 2015 roku

  REKLAMACJA BUTÓW NA NOWYCH ZASADACH - zmiana przepisów od początku 2015 roku. Nowe przepisy korzystniejsze dla konsumentów.  Na jakiej podstawie reklamować buty? Jak skorzystać (...)

 • Gwarancja a rękojmia

  Reklamację możemy złożyć zarówno z tytułu rękojmi (odpowiedzialność sprzedawcy), jak i z tytułu gwarancji (odpowiedzialność gwaranta). Są to dwie (...)

NA SKÓTY