e-prawnik.pl Porady prawne

Wcześniejsze skierowanie dziecka do szkoły

Pytanie:

Niektóre dzieci rozpoczynają naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej o rok wcześniej niż rówieśnicy. Jakie akty prawne regulują obowiązek szkolny, a zwłaszcza wcześniejsze o rok rozpoczęcie nauki w klasie pierwszej szkoły podstawowej?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Wcześniejsze skierowanie dziecka do szkoły

5.6.2008

Przepisem regulującym możliwość wcześniejszego uczęszczania dziecka do szkoły jest art. 16 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty. Zgodnie z nim, na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które przed dniem 1 września kończy 6 lat, jeżeli wykazuje psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej. Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podstawowej podejmuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.

 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ