Weksel w stosunkach pracowniczych

Pytanie:

Wystawiłam weksel in blanco dla swojego byłego pracodawcy -Towarzystwa Ubezpieczeniowego. W jaki sposób mogę bronić się przed nieuzasadnionymi roszczeniami finansowymi byłego pracodawcy. Obecnie były pracodawca przekazał mój weksel Kancelarii prawnej /spółka cywilna/ celem wyegzekwowania ode mnie pieniędzy.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zazwyczaj weksel in blanco wystawiany jest łącznie z tzw. deklaracją wekslową, która określa w jakich przypadkach posiadacz weksla (uprawniony z weksla) może wypełnić weksel i przedstawić go do zapłaty zobowiązanemu z weksla. W takim przypadku zobowiązany do zapłaty musi zapłacić weksel przedstawiony mu do zapłaty, wypełniony zgodnie z deklaracją wekslową. Posiadacz weksla może przenieśc go na inny podmiot. Tak też stało się w analizowanym przypadku. Nabywca niewypełnionego weksla powinien wypełnić go zgodnie z deklaracją wekslową. Nabywca weksla nie może bowiem uzyskać więcej uprawnień, niż posiadał zbywca weksla. Jednakże wypełnienie weksla niezgodnie z deklaracją wekslową nie czyni zobowiązania wekslowego nieskutecznym. Uprawnia jednak zobowiązanego z weksla do podniesienia zarzutów wypełnienia weksla niezgodnie z deklaracją wekslową. Nieco inaczej wygląda sytuacja, gdy zbywca weksla przeniósł na nabywcę weksel już wypełniony. W takim przypadku, zobowiązany z weksla nie może podnieść przeciwko nabywcy weksla zarzutu, że nie zastosowano się do deklaracji wekslowej, chyba że nabywca weksla nabył weksel w złej wierze lub przy nabyciu weksla dopuścił się rażącego niedbalstwa. Oznacza to, że nabywca weksla powinien uzyskać od zbywcy informacje, czy weksel został wypełniony zgodnie z deklaracją wekslową. Jeżeli przy nabyciu wiedział, że weksel został wypełniony niezgodnie z deklaracją, wówczas pozostaje w złej wierze i wobec takiego nabywcy zobowiązany wekslowo może podnieśc zarzut niezgodnego z deklaracją wekslową wypełnienia weksla. Jeżeli nabywca nie zainteresował się nawet, czy zbywca wypełnił weksel zgodnie z deklaracją, dopuszcza się rażącego niedbalstwa i w takim przypadku zobowiązany także może podnieść zarzut niezgodnego z deklaracją wekslową wypełnienia weksla.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY