Wgląd członka wspólnoty do dokumentacji

Pytanie:

Czy zarządca nieruchomości może zabronić dostępu do dokumentacji technicznej budynku członkowi wspólnoty mieszkaniowej?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Nie. Zarząd lub zarządca jest obowiązany sporządzić protokół przejęcia nieruchomości i jej dokumentacji technicznej (budowlanej, powykonawczej i książki obiektu budowlanego) w imieniu wspólnoty mieszkaniowej, przechowywać dokumentację techniczną budynku oraz prowadzić i aktualizować spis właścicieli lokali i przypadających im udziałów w nieruchomości wspólnej. Każdemu z członków wspólnoty mieszkaniowej przysługują w jednakowym stopniu prawa jak i obowiązki związane z ponoszeniem kosztów utrzymania nieruchomości. Brak przepisów w ustawie o własności lokali, z których można byłoby wysnuć twierdzenie, iż członek wspólnoty nie może zapoznać się z dokumentami związanymi z nieruchomością, w skład której wchodzi jego lokal. Byłoby to, naszym zdaniem, nieuzasadnione ograniczenie uprawnień współwłaścicielskich członka wspólnoty mieszkaniowej do kontrolowania zarządu wspólnoty.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Anna Stradowska

26.3.2014 16:51:1

Re: Wgląd członka wspólnoty do dokumentacji

Chcielibyśmy sprawdzić wszystkie inwestycje /umowy z wykonawcami, wyceny,rachunki i protokóły odbioru/ zawierane przez zarząd wspólnoty. Czy zarząd ma prawo odmówić? Pozdrawiam Anna


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY