Władza rodzicielska w wyroku rozwodowym

Pytanie:

Jakie są sposoby uregulowania władzy rodzicielskiej w wyroku rozwodowym?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Ogólnie rzecz ujmując, istnieje kilka podstawowych sposobów uregulowania władzy władzy rodzicielskiej:
1) pozostawienie pełnej władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom (art. 58 § 1a zd. drugie Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego),
2) przyznanie jej wykonywania tylko jednemu z nich z ograniczeniem władzy drugiego rodzica (art. 58 § 1a zd. pierwsze KRO),
3) ograniczenie władzy rodzicielskiej obojga rodziców,
4) pozbawienie władzy jednego z rodziców,
5) pozbawienie władzy rodzicielskiej obojga rodziców,
6) zawieszenie władzy jednego z nich,
7) zawieszenie władzy rodzicielskiej obojga.


Jak wskazuje doktryna prawnicza: „Zdanie drugie przepisu art. 58 § 1 k.r.o. daje sądowi możliwość rozstrzygnięcia tylko na dwa pierwsze sposoby, jednak sąd, orzekając w wyroku rozwodowym o władzy rodzicielskiej, uwzględnić może ponadto przesłanki określone w art. 111 oraz 112 k.r.o. (przepisy te określają ogólne przesłanki zawieszenia lub pozbawienia władzy rodzicielskiej – dop. red.) Na tej podstawie sąd rozwodowy władny jest orzec na kolejne sposoby, a mianowicie o pozbawieniu władzy rodzicielskiej albo o zawieszeniu tej władzy. Wskazać tutaj należy ponadto przepis art. 109 k.r.o. (ogólne przesłanki ograniczenia władzy rodzicielskiej-dop. red.) jako podstawę ograniczenia władzy rodzicielskiej w wyroku rozwodowym. Dopuszczalność stosowania art. 109 k.r.o. przez sąd rozwodowy została przyjęta w doktrynie w drodze argumentacji a maiori ad minus: mianowicie skoro sąd rozwodowy może pozbawić rodziców władzy rodzicielskiej, to tym bardziej może tę władzę ograniczyć. Rozstrzygnięcie w oparciu o przepis art. 109 k.r.o. stanowi więc kolejny sposób uregulowania wykonywania władzy rodzicielskiej po rozwodzie”

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 24.1.2018

  Podział majątku wspólnego małżonków, rozwód i separacja

  Tylko w wyjątkowych sytuacjach sąd, orzekając rozwód, może dokonać podziału majątku, jeśli nie spowoduje to nadmiernej zwłoki w postępowaniu rozwodowym. Jeśli w skład majątku wspólnego (...)

 • 13.1.2014

  Kiedy władza rodzicielska ustaje?

  Przyczyny ustania władzy rodzicielskiej podzielić można na 3 grupy: ustanie z przyczyny naturalnej, ustanie z mocy prawa oraz ustanie na podstawie orzeczenia sądu. Zgodnie z artykułem 92 kodeksu rodzinnego (...)

 • 6.11.2018

  Rozwód - co trzeba wiedzieć, rozważając ubieganie się o rozwód?

  Jakie są przesłanki uzyskania rozwodu? Kiedy sąd nie da rozwodu? Czego można żądać w pozwie rozwodowym? Gdzie złożyć pozew rozwodowy?

 • 18.4.2017

  Władza rodzicielska przy rozwodzie

  Orzekając rozwód, sąd obligatoryjnie orzeka o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i o kontaktach rodziców z dzieckiem oraz orzeka, (...)

 • 16.6.2008

  O czym sąd może orzec w wyroku rozwodowym?

  Główną przesłanką dopuszczalności rozwodu jest wystąpienie zupełnego i trwałego rozkładu pożycia. O rozwodzie orzeka właściwy sąd okręgowy. W wyniku wydania przez sąd wyroku stwierdzającego (...)