e-prawnik.pl Porady prawne

Właściwość sądu, gdy pozwany przebywa za granicą

Pytanie:

Wyrokiem sądu w K. sprzed około 10 lat jestem zobowiązany do płacenia alimentów na rzecz mojej obecnie 21 letniej córki, która po zdaniu matury 2 lata temu, mimo że dostała sie na studia, nie podjęła ich, lecz wyjechała do Irlandii, gdzie ma stalą pracę, z której się utrzymuje, opłaca mieszkanie itd. Zarówno ja, jak i matka mojej córki, która prawdopodobnie jest nadal u niej zameldowana, mieszkamy w gminie i powiecie K. Do którego sądu mogę złożyć pozew o uchylenie obowiązku alimentacyjnego, w sytuacji gdy znam adres córki w Irlandii, gdzie stale przebywa, a w Polsce bywa tylko w czasie urlopu? Być może jest nadal zameldowana w mieszkaniu swojej matki w K., ale tam nie przebywa.

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Właściwość sądu, gdy pozwany przebywa za granicą

10.5.2007

Powództwo wytacza się przed sąd, w którego okręgu pozwany ma miejsce zamieszkania. Chodzi o miejsce zamieszkania, a nie zameldowania. Miejscem zamieszkania jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. Jeżeli pozwany nie ma miejsca zamieszkania w Polsce, ogólną właściwość oznacza się według miejsca jego pobytu w Polsce, a gdy pozwany nie przebywa w Polsce - według ostatniego miejsca zamieszkania pozwanego w Polsce. Pozew należy zatem skierować do sądu ostatniego miejsca zamieszkania córki.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ