Właściwość sądu w sprawach opiekuńczych

Pytanie:

"Toczy się sprawa w sądzie rodzinnym o przywrócenie władzy rodzicielskiej matce na jej wniosek i równocześnie o pozbawienie władzy rodzicielskiej na wniosek PCPR w O. W trakcie postępowania dziecko zostało przeniesione do rodziny zastępczej w innym województwie w K. Do sądu w K. zostały przeniesione również akta poprzedniej sprawy i sąd, powołując się na fakt pobytu dziecka pod nadzorem innego sądu z racji zamieszkania, odmawia pomocy matce w ustaleniu kontaktów i odsyła ją do sądu w K. Cztery tygodnie później w czasie rozprawy na wniosek rodziny zastępczej, która przystąpiła do sprawy w charakterze strony, sąd ustala kontakty (zmniejsza częstotliwość), mimo iż odmówił - z braku czasu - zapoznania się z zarzutami rodziny biologicznej wobec rodziny zastępczej. Czy decyzje sądu są zgodne z prawem?"

Odpowiedź prawnika: Właściwość sądu w sprawach opiekuńczych

Sądem właściwym w sprawie dotyczącej władzy rodzicielskiej jest sąd opiekuńczy miejsca zamieszkania dziecka. Jeżeli zatem dziecko zmieniło miejsce zamieszkania, to nową sprawę można wytoczyć przed sądem, w którego okręgu aktualnie mieszka. Co do postępowań już toczących się, to regułą jest, że sąd, który był właściwy w chwili wniesienia wniosku, pozostaje właściwym aż do ukończenia postępowania. Jednakże kodeks postępowania cywilnego przewiduje możliwość zmiany właściwości sądu. Otóż w przypadku, gdy sąd właściwy nie może z powodu przeszkody rozpoznać sprawy lub podjąć innej czynności albo gdy wymagają tego względy celowości, sąd nad nim przełożony wyznacza inny sąd do rozpoznania sprawy w całości lub w części.

Sąd nie powinien odmawiać zapoznania się z zarzutami jednego z przeciwników tylko ze względu na brak czasu. Nie znamy jednak okoliczności sprawy, być może rzeczywisty powód był inny. Jeżeli powodem odmowy rzeczywiście był li tylko „brak czasu”, wtedy postanowienie sądu należałoby zaskarżyć w drodze apelacji.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika