Wniosek do sądu grodzkiego o ukaranie

Pytanie:

Proszę o wyjaśnienie, kiedy i na jakiej podstawie funkcjionariusz Policji może skierować wniosek do sądu grodzkiego, za wykroczenie drogowe. Czy może skorzystać wyłącznie w oparciu o dane osobowe z udostępnionych dokumentów kierowcy przy kontroli w ruchu drogowym, aby skierować sprawę do sądu.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Podstawą kierowania wniosków o ukaranie do sądów grodzkich za popełnione wykroczenia przez Policję jest art. 17 par. 1 kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, który ustanawia Policję jako oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia. Policjant kieruje sprawę do sądu nie tylko na podstawie danych osobowych z udostępnionych dokumentów - te mogą jedynie stwierdzać tożsamość ewentualnego sprawcy - lecz na podstawie wszystkich dostępnych dowodów stanowiących potwierdzenie popełnienia przez ewentualnego sprawcę danego wykroczenia. Dowodem mogą być w szczególności zeznania świadków, wyjaśnienia stron, zapis na radarze itp.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Passat

5.3.2015 18:48:36

Re: Wniosek do sądu grodzkiego o ukaranie

Czy osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym, wymienione w par. 2 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie kierowania ruchem drogowym mogą kierować do Sądu Grodzkiego wnioski o ukaranie osób z art. 92 par. 1 Kodeksu Wykroczeń ? Czy jedynie instytucja (firma, organizacja) osoby kierującej ruchem drogowym jest władna do kierowania wniosków o ukaranie, bądż jest to możliwe tylko za pośrednictwem Policji ?


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: