Wniosek skierowany do kierownika urzędu stanu cywilnego o zmianę nazwiska

Pytanie:

Jakie elementy powinien zawierać wniosek skierowany do kierownika urzędu stanu cywilnego o zmianę nazwiska?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Wniosek o zmianę nazwiska zawiera:
- imię (imiona), nazwisko oraz nazwisko rodowe,
- adres miejsca zameldowania na pobyt stały lub ostatni pobyt stały,
- w przypadku braku miejsca zameldowania na pobyt stały, adres pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące,
- numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności, zwany dalej „numerem PESEL”;
- imię i nazwisko, na jakie ma nastąpić zmiana,
- uzasadnienie.
Do wniosku o zmianę nazwiska dołącza się:
- odpis zupełny aktu urodzenia,
- odpis zupełny aktu małżeństwa,
- odpisy zupełne aktów urodzenia małoletnich dzieci, jeżeli zmiana nazwiska rozciąga się na dzieci,
- inne dokumenty uzasadniające zmianę nazwiska.
Odpisów zupełnych nie trzeba dołączać, jeżeli zostały sporządzone w urzędzie stanu cywilnego, w którym osoba ubiega się o zmianę nazwiska. Wnioskodawca przedstawia do wglądu dokument stwierdzający tożsamość (najlepiej dowód osobisty).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 1.2.2010

  Zmiana nazwiska lub imienia - Jak zmienić nazwisko?

  Z pewnością nikt nie chciałby mieć nazwiska, którego brzmienie wywołuje drwiące uśmiechy wśród znajomych. Niestety zdarza się dość często, że czyjeś nazwisko lub imię może (...)

 • 28.10.2018

  Jak wrócić do nazwiska noszonego przed ślubem?

  Osoba po rozwodzie, która chce wrócić do nazwiska, które było przez nią noszone przed ślubem, może - aby to załatwić - umówić się na wizytę w urzędzie stanu cywilnego (...)

 • 17.10.2017

  Jak zarejestrować zgon?

  Zgon osoby należy zgłosić w terminie: 3 dni od sporządzenia karty zgonu albo 24 godziny od zgonu, jeżeli zgon nastąpił na skutek choroby zakaźnej. Zgon zgłasza się kierownikowi (...)

 • 19.10.2017

  Jak zarejestrować urodzenie w urzędzie stanu cywilnego?

  Nowo narodzone dziecko musi zostać zarejestrowane w urzędzie stanu cywilnego. Sporządzony dla dziecka akt urodzenia będzie określał m.in. jego dane osobowe (imię, nazwisko), pochodzenie od określonych (...)

 • 24.11.2017

  Zawarcie małżeństwa przed duchownym

  Małżeństwo zawarte w obecności duchownego poprzez oświadczenie woli jednoczesnego jego zawarcia przez mężczyznę i kobietę jest jedną z form małżeństwa skutecznego w świetle prawa. Warunkiem (...)