e-prawnik.pl Porady prawne

Wpisanie danych do starego dowodu

Pytanie:

Posiadam "stary" dowód osobisty. Chciałabym, aby wpisano mi do niego moje dziecko oraz nowy adres. Czy muszę wymienić dowód? Czy urzędnik może wpisać mi nowe dane do dowodu czy mu nie wolno? Jaki przepis reguluje wpisywanie danych do starych dowodów lub jaki nakazuje ich wymianę i w jakich sytuacjach?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Wpisanie danych do starego dowodu

31.1.2005

Zgodnie z ustawą o ewidencji ludności i dowodach osobistych posiadacz dowodu osobistego ma obowiązek wymienić ten dokument w razie zaistnienia jednej z trzech okoliczności:

  1. zmiany danych, które zamieszcza się w dowodzie osobistym,

  2. uszkodzenia dowodu osobistego lub zaistnienia innej okoliczności utrudniającej ustalenie tożsamości osoby,

  3. upływu terminu ważności dowodu osobistego.

Dane, które zamieszcza się w dowodzie osobistym, to:

  1. nazwisko i imię (imiona) oraz imiona rodziców i nazwisko rodowe,

  2. data i miejsce urodzenia,

  3. adres miejsca zameldowania na pobyt stały, a w razie jego braku - zameldowania na pobyt czasowy trwający ponad dwa miesiące; w przypadku braku zameldowania na pobyt stały albo pobyt czasowy trwający ponad dwa miesiące, danych o adresie nie zamieszcza się,

  4. płeć, wzrost w centymetrach i kolor oczu,

  5. numer ewidencyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL)

  6. nazwę organu wydającego, datę wydania oraz termin ważności dowodu osobistego.

Z wnioskiem o wymianę dowodu posiadacz powinien wystąpić w ciągu 14 dni od otrzymania dowodu zmiany danych. Do wniosku załącza się odpis skrócony aktu urodzenia lub aktu małżeństwa i posiadany dokument tożsamości. Jeżeli powyższe akty znajdują się w miejscowym USC, dane zawarte we wniosku sprawdza sam organ, bez potrzeby załączania odpisów aktów. Do wniosku należy dołączyć dwie aktualne kolorowe lub czarno-białe fotografie 35x45mm podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem wnioskodawcy.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ