Wspólne gospodarstwo domowe

Pytanie:

"Co oznacza prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego?"

Odpowiedź prawnika: Wspólne gospodarstwo domowe

Kwestię tą najlepiej wytłumaczyć przytaczając stanowiska sądów interpretujących to pojęcie:
-Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 19 lutego 2009 r. (III SA/Kr 864/2008, LexPolonica), w uzasadnieniu którego Sąd stwierdził: Osobą samotnie gospodarującą jest osoba prowadząca jednoosobowe gospodarstwo domowe, natomiast rodzina to osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące. Należy podkreślić, iż przepisy ustawy o pomocy społecznej podchodzą do rodziny w sposób szeroki i unikając wskazywania na zależności prawne (pokrewieństwo, powinowactwo, zawarcie małżeństwa) koncentrują się na okolicznościach natury faktycznej, takich jak „faktyczny związek”, „wspólne zamieszkiwanie” oraz „wspólne gospodarowanie”, z kolei, z definicji osoby samotnie gospodarującej nie wynika aby sam fakt wspólnego zamieszkiwania z rodziną przesądzał w każdym przypadku o prowadzeniu z nią wspólnego gospodarstwa domowego. Oznacza to, że określając status osoby ubiegającej się o świadczenie z zakresu pomocy społecznej tj. czy pozostaje ona osobą samotnie gospodarującą czy funkcjonuje ona jako osoba w rodzinie nie powinno się poprzestawać na ustaleniach mających oparcie jedynie w ocenie zastanego stanu rzeczy, jak nastąpiło to w przedmiotowej sprawie -na fakcie tym, że mieszkanie skarżącego składa się z jednego pokoju i kuchni, znajdują się w nich pojedyncze sprzęty związane z gospodarowaniem, w związku z czym należało przyjąć, że zarówno skarżący jak i jego syn korzystają wspólnie z tych pomieszczeń i urządzeń, co z kolei uzasadniać miało stwierdzenie, że wspólnie gospodarują.
-Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 27 listopada 2009 r. (II SA/Lu 587/2009, LexPolonica), w uzasadnieniu którego Sąd stwierdził: Przez wspólne prowadzenie gospodarstwa domowego rozumie się nie tylko wspólne zamieszkiwanie tych osób ale związane z tym wspólne zaspakajanie potrzeb życiowych. Zatem cechami charakterystycznymi dla prowadzenia wspólnego gospodarstwa domowego może być udział i wzajemna ścisła współpraca w załatwianiu codziennych spraw związanych z prowadzeniem domu, nie zarobkowanie i pozostawanie w związku z tym na całkowitym lub częściowym utrzymaniu osoby, z którą się gospodarstwo domowe prowadzi, a wszystko to dodatkowo uzupełnione powinno być cechami stałości, które tego typu sytuację charakteryzują.
-Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 21 grudnia 2010 r. (II SA/Lu 664/2010, LexPolonica), w uzasadnieniu którego Sąd stwierdził: Przez wspólne prowadzenie gospodarstwa domowego rozumie się nie tylko wspólne zamieszkiwanie określonych osób, ale związane z tym wspólne zaspokajanie potrzeb życiowych, w tym wzajemną ścisłą współpracę w załatwianiu codziennych spraw związanych z prowadzeniem domu, niezarobkowanie i pozostawanie w związku z tym na całkowitym lub częściowym utrzymaniu osoby, z którą się gospodarstwo domowe prowadzi, a wszystko to dodatkowo uzupełnione powinno być cechami stałości, które tego typu sytuację charakteryzują.

Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika