Współwłasność udziałów w sp. z o.o.

Pytanie:

Czy można doprowadzić do scalenia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez zawarcie umowy spółki cywilnej w tym celu, tak by łącznie dotychczasowi wspólnicy spółki z o.o., posiadający indywidualnie udziały o wartości ogółem poniżej 500,- zł, po zawarciu umowy spółki cywilnej wspólnie stali się współuprawnionymi do sumy udziałów i czy poszczególni wspólnicy takiej spółki cywilnej jako udziałowca spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podlegają wpisowi do ewidencji podmiotów gospodarczych?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Współwłasność udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością jest co do zasady dopuszczalna. Może to być zarówno współwłasność ułamkowa (każdemu ze współwłaścicieli przysługuje określona ułamkiem część udziału) jak też tzw. współwłasność łączna charakterystyczna m.in dla spółki cywilnej lub wspólności małżeńskiej. Współuprawnieni do udziału winni co do zasady wykonywać swoje prawa przez wspólnego przedstawiciela. Jeżeli go jednak nie wyznaczą spółka może kierować oświadczenia skutecznie do któregokolwiek z nich. Odpowiadając zatem wprost na pytanie: Możliwe jest zarówno utworzenie spółki cywilnej do wspólnego zarządzania udziałami jak też ustanowienie ich współwłasności ułamkowej. W tym pierwszym przypadku, jeżeli jedyną działalnością spółki cywilnej byłoby posiadanie i zarządzanie prawami z udziałów, to nie ma potrzeby zgłaszania tegoż do ewidencji działalności gospodarczej.

 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: