Wycofanie wypowiedzenia umowy o pracę

Pytanie:

Pracodawca wypowiedział pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę na czas określony powyżej 6 miesięcy i z możliwością jej wypowiedzenia za dwutygodniowym okresem. Pracownik poprosił o wycofanie wypowiedzenia i zatrudnienie na innym stanowisku zgodnie z orzeczeniem lekarskim. Czy pracodawca może wycofać takie wypowiedzenie za zgodą pracownika i zatrudnić na innym stanowisku na zmianę którego wyraża zgodę pracownik?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Przy zawieraniu umowy o pracę na czas określony, dłuższy niż 6 miesięcy, strony mogą przewidzieć dopuszczalność wcześniejszego rozwiązania tej umowy za dwutygodniowym wypowiedzeniem. Umowa o pracę, w niniejszym przypadku, rozwiązuje się przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Jak wynika z powyższego, do rozwiązania stosunku pracy niezbędne jest oświadczenie woli jednej ze stron, które jest skuteczne z momentem zapoznania się (dojścia) z nim przez drugą stronę.

Wycofanie oświadczenia woli o rozwiązaniu stosunku pracy jest skuteczne jedynie wówczas, gdy zostanie spełniona jedna z poniższych przesłanki:

  1. adresat wyrazi na to zgodę,

  2. oświadczenie to nie dotarło jeszcze do adresata

  3. oświadczenie o rozwiązaniu stosunku pracy doszło do adresata jednocześnie z jego odwołaniem.

Bez zaistnienia powyższych przesłanek wycofanie oświadczenia woli jest nieskuteczne.

W związku z powyższym, jeżeli pracownik wyraża zgodę na wycofanie oświadczenia o wypowiedzeniu stosunku pracy, wówczas niniejsze wycofanie będzie skuteczne. Można również zawrzeć z pracownikiem kolejną umowę o pracę.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: