Wydanie dowodu osobistego dziecku do lat 13

Pytanie:

Jesteśmy po rozwodzie. Sąd ustalił miejsce pobytu trojga nieletnich dzieci przy ojcu z powierzeniem opieki obojgu rodzicom. Żona przebywa za granicą. Chciała, abym podpisał się pod wnioskiem o paszporty dla dzieci, czego odmówiłem. Złożyła wniosek więc o dowody tymczasowe, bo jak twierdzi chce na parę dni zabrać dzieci do Niemiec. Ja na te dowody też nie wyrażam zgody, ale Urząd Stanu Cywilnego przyjął od niej taki wniosek, a teraz zasypuje mnie pismami urzędowymi, abym wypowiedział się w kwestii wydania dowodów, bo inaczej sami podejmą decyzję. Czy muszę się wypowiadać, skoro nie składałem takiego wniosku o dowody, co jest równoznaczne z uznaniem, że brak jest takich potrzeb?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zakładamy, że Pańskie dzieci są w wieku poniżej 13 lat. W obecnym stanie prawnym dowód osobisty może uzyskać każda osoba będąca obywatelem Polski i stale tu zamieszkała, bez względu na wiek (nie jest to równoznaczne z obowiązkiem posiadania dowodu - ten dotyczy osób w określonym wieku). Stosownie do art. 34 ust. 3 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych na uzasadniony wniosek rodziców lub opiekunów dowód osobisty może być wydany osobie, która nie ukończyła 13 roku życia.

W przeciwieństwie do przepisów o wydawaniu małoletnim paszportów, przepisy dotyczące wydawania dowodów osobistych są w tym zakresie bardzo lakoniczne. Niektóre urzędy wymagają - podobnie jak i przy paszportach - by wniosek był złożony przez rodziców wspólnie. Z opisu sytuacji wynika, że urząd w Pańskiej miejscowości stosuje inną praktykę i dopuszcza złożenie wniosku przez jednego z rodziców, a następnie bada stanowisko drugiego. Zdarza się i tak, że urząd wymaga jedynie, by zgodę wyraził przynajmniej jeden z rodziców.

Naszym zdaniem brak odpowiedzi na pisma z urzędu powinien spowodować, iż wniosek o wydanie dowodu nie zostanie uwzględniony, gdyż przepisy wymagają, by był to wniosek rodziców, a nie rodzica, zatem potrzebne jest "pozytywne" wypowiedzenie się obojga. Zastrzegamy jednak, iż urząd może odczytać Pańskie milczenie jako domniemaną zgodę na wydanie paszportu. Nie są nam znane orzeczenia sądów administracyjnych, które rozstrzygałyby tę kwestię.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Nowy wzór wniosku o dowód osobisty

  Od stycznia br. obowiązuje nowy wzór wniosku o wydanie dowodu osobistego. Dzięki wprowadzonym przepisom ofiary kradzieży tożsamości będą mogły otrzymać nowy dokument. 

 • Jak zgłosić przez Internet zgubienie dowodu osobistego?

  Nie trzeba wracać z wakacji, aby zgłosić zaginięcie lub uszkodzenie dowodu osobistego. Można to zrobić przez Internet.

 • Dowód osobisty dla dziecka

  Jeśli rodzic chce wyjechać z dzieckiem za granicę, na przykład do innego państwa Unii Europejskiej, powinien wyrobić dla dziecka dowód osobisty. Dowód osobisty dla dziecka jest potrzebny, (...)

 • Jak będą wyglądały nowe dowody osobiste?

  MSWiA skierowało do konsultacji międzyresortowych rozporządzenie dotyczące wzoru graficznego nowego dowodu osobistego z warstwą elektroniczną. Zmianie ulegnie m.in. umiejscowienie danych (...)

 • Podpis osobisty w ZUS

    Na Platformie Usług Elektronicznych (PUE ZUS) udostępniono nową metodę podpisywania dokumentów – podpis osobisty.  

NA SKÓTY