Wydatki na wykończenie nowego mieszkania

Pytanie:

"Płatnik podpisał umowę z firmą deweloperską na wybudowanie mieszkania. Przed oficjalnym jego odbiorem (czerwiec) zostały przez niego zakupione (kwiecień - maj) materiały budowlane na wykończenie. Umowa notarialna została spisana w październiku i z ta chwila właścicielami została córka płatnika z mężem. Czy płatnik ma prawo do skorzystania z ulgi remontowej lub budowlanej na zakupione materiały budowlane?"

Odpowiedź prawnika: Wydatki na wykończenie nowego mieszkania

W ramach obowiązującej do końca 2005 r. ulgi na remont i modernizację można odliczyć również wydatki na wykończenie nowo wybudowanego mieszkania (zostało to przesądzone w literaturze podatkowej i interpretacjach organów podatkowych). Możliwość przeprowadzenia prac wykończeniowych z wykorzystaniem ulgi remontowej ma tym większe znacznie, że od 2002 r. nie ma już ulgi budowlanej na wykończenie lokalu mieszkalnego w nowo wybudowanym budynku mieszkalnym do dnia zasiedlenia tego lokalu.

Aby jednak skorzystać jeszcze za rok 2005 z ulgi remontowej, muszą być spełnione wszystkie warunki tej ulgi. Jeden z nich to posiadanie tytułu prawnego do remontowanego lub modernizowanego lokalu. Jest nim także m.in. stosunek zobowiązaniowy, z którego wynika prawo podatnika do korzystania z lokalu mieszkalnego (np. umowa najmu). Tytułem prawnym mogą być również np. postanowienia z umowy z deweloperem o udostępnieniu nabywcy mieszkania przed podpisaniem umowy przenoszącej na niego własność lokalu mieszkalnego.

Ulga remontowa obejmuje jednak wydatki "na własne potrzeby mieszkaniowe, przeznaczone na remont i modernizację" (art. 27a ust. 1 pkt  1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), zatem jeżeli wydatków dokonywała osoba, która później nie będzie wykorzystywała chociaż części lokalu na własne potrzeby mieszkaniowe, to nie ma prawa do skorzystania z ulgi (np. rodzice, którzy ponoszą wydatki na wykończenie mieszkania dla dzieci, które zamieszkają w nowym mieszkaniu).

Uwaga - wydatki, aby podlegały odliczeniu w zeznaniu rocznym za 2005 r., mosiały być poniesione w 2005 r. (co powinno wynikać z odpowiednich dokumentów, np. faktur) - to ostatni rok obowiązywania ulgi remontowo-modernizacyjnej.


Najważniejsze informacje prawne w jednym miejscu - obserwuj nas na Google News!


Piotr Geliński

Doradca podatkowy

Doradca podatkowy nr 10841; magister prawa (absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego).

Od 2002 r. zdobywał doświadczenie jako współpracownik znanych kancelarii prawnych i kancelarii doradztwa podatkowego. Od 2008 r. wykonuje zawód doradcy podatkowego obecnie w formie spółki doradztwa podatkowego;

Specjalizuje się w: udzielaniu porad, opinii i wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych; analizie obciążeń podatkowych i ich optymalizacji, planowaniu podatkowym; ocenie umów pod względem wynikających z nich obowiązków podatkowych; doradztwie w sporach z organami podatkowymi, podczas kontroli podatkowej i skarbowej oraz w postępowaniach z zakresu zobowiązań podatkowych, w tym także w postępowaniach sądowoadministracyjnych.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika