e-prawnik.pl Porady prawne

Wydatkowanie środków z ZFŚS

Pytanie:

Nasz były pracownik zwrócił się do firmy z wnioskiem o wypłatę zapomogi losowej z tytułu ciężkiej i przewlekłej choroby (porusza się na wózku inwalidzkim). Czy możemy wypłacić ww. pracownikowi jednorazową zapomogę ze środków Zakładowego Funduszu Środków Socjalnych i czy należy odprowadzić od tej kwoty składki i podatek?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Wydatkowanie środków z ZFŚS

28.11.2007

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych tworzy się w zakładzie pracy zatrudniającym przynajmniej 20 pracowników na dzień 1 stycznia. Przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z Funduszu uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu. Zasady wydatkowania środków zgromadzonych w Funduszu określa pracodawca w regulaminie wynagradzania ustalonym z zakładową organizacją związkową. W regulaminie tym określa się podmioty mające prawo korzystać ze środków zgromadzonych w Funduszu. Zasady przyznawania oraz korzystania ze świadczeń z zasobów Funduszu są określone również w regulaminie.

Ze środków przyznanych w całości z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych nie odprowadza się składek na ZUS. Wypłaty z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych stanowią przychód pracownika ze stosunku pracy. Nie podlegają opodatkowaniu wartości rzeczowych świadczeń otrzymywanych przez pracownika, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych - do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 380 zł; rzeczowymi świadczeniami nie są bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi.

W powyższym przedmiocie proponujemy również zapoznać się z treścią artykułu zatytułowanego Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ