Wydawanie kserokopii i odpisów akt sprawy

Pytanie:

"W styczniu rozpoczęła się w sądzie przeciwko mnie sprawa karna, w której jestem oskarżony o zniszczenie mienia wartości 1000 zł .W sprawie występuję sam, bez obrońcy. Sąd przeprowadził już przesłuchanie części świadków i wyznaczył kolejny termin. W związku z tym, iż do akt sprawy wpłynęło rozliczenie szkody przesłane z firmy ubezpieczeniowej dotyczące uszkodzenia samochodu w wysokości 1000 zł, zwróciłem się na piśmie z wnioskiem do sądu o wydanie kopii z akt sprawy. We wniosku sprecyzowałem, o jakie kopie mi chodzi. Uzasadniłem mój wniosek o wydanie kopii tym, iż zamierzam skorzystać z porady prawnej i kopie te są niezbędne dla przedstawienia ich w kancelarii prawnej. Mimo tego, iż upłynął już znaczny czas od złożenia mojego wniosku, sąd nie wydaje mi wnioskowanych kopii, a zbliża się kolejny termin rozprawy. Czy sąd ma prawo odmawiać wydania kopii z akt sprawy w sytuacji, kiedy nie mam obrońcy, czy tylko mogę wykonać osobiście odpisy z tych akt w sadzie."

Odpowiedź prawnika: Wydawanie kserokopii i odpisów akt sprawy

Oskarżony ma prawo przeglądać akta sprawy sądowej oraz otrzymywać z nich odpisy. Odpis dokumentu to jego kopia sporządzona przez przepisanie; należy przyjąć, że przepis daje możliwość sporządzenia kopii akt również przy wykorzystaniu takich urządzeń jak kserokopiarka czy skaner.

Oskarżony może również wnioskować o wydanie kserokopii dokumentów znajdujących się w aktach sprawy.

Odpisy i kserokopie wydaje się odpłatnie. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 czerwca 2003 r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie kserokopii dokumentów oraz uwierzytelnionych odpisów z akt sprawy, za wydawanie:

  • kserokopii dokumentów z akt sprawy pobiera się opłatę w wysokości 1 zł za jedną stronicę kserokopii;
  • uwierzytelnionego odpisu z akt sprawy pobiera się opłatę w wysokości 6 zł za każdą stronicę.

Przepisy kodeksu postępowania karnego nie przewidują możliwości odmowy wydania kopii dokumentu czy uwierzytelnionego odpisu z akt sprawy w postępowaniu sadowym. Ustawa przewiduje ograniczenia jedynie w sytuacji, gdy zachodzi niebezpieczeństwo ujawnienia tajemnicy państwowej. W takiej sytuacji może dojść do odmowy wydania odpisów czy kserokopii.

Jeśli zatem kserokopie o które Pan wnioskował nie zostały wydane, sugerujemy udanie się do sekretariatu sądu celem ustalenia jaka jest tego przyczyna. Być może nie wniósł Pan stosownej opłaty.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika