Wyjazd osoby małoletniej za granicę

Pytanie:

Czy oświadczenie byłego męża co do bezterminowej zgody na wyrabianie córce paszportu i braku sprzeciwu w stosunku, do naszych wyjazdów, nawet na stałe, będzie wiążące? Chciałabym mieć swobodę w decydowaniu o naszym miejscu zamieszkania i ponownego wyrobienia paszportu córce (obecnie ma 3,5 roku a paszport jest ważny do 07/2013). Ojciec dziecka ma ograniczoną władzę rodzicielską, córka mieszka ze mną. Czy musi mieć formę aktu notarialnego, lub inną szczególną?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Każdy obywatel polski ma prawo do otrzymania paszportu. Pozbawienie lub ograniczenie tego prawa może nastąpić tylko w przypadkach przewidzianych ustawą. Paszport wydaje się na jedną osobę. Jednak paszport może obejmować także dzieci do lat szesnastu, odbywające podróż pod opieką posiadacza paszportu.

W razie ubiegania się o wydanie paszportu przez osobę małoletnią, jest wymagana zgoda obojga rodziców lub opiekunów prawnych, chyba że z orzeczenia sądu wynika, że prawo decydowania w tej sprawie jednemu z rodziców nie przysługuje – koniecznym byłoby wówczas pozbawienie władzy rodzicielskiej. W przypadku braku zgodności stanowisk rodziców lub niemożności uzyskania zgody, zastępuje ją orzeczenie sądu opiekuńczego.

Wyjazd dziecka, zwłaszcza na stałe, wymagać będzie zgody obojga małżonków. Ewentualne oświadczenie Pani męża nie będzie miało charakteru ostatecznego – nie może go wyłączyć od uprawnienia do decydowania w istotnych kwestiach dotyczących spraw dziecka. W braku porozumienia między rodzicami rozstrzyga sąd opiekuńczy. Przepisy nie regulują w jakiej formie powinna być wyrażona zgoda. Dla celów dowodowych zalecane byłoby wyrażenie jej przynajmniej w formie pisemnej.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: