Wykonanie dzieła po przekroczeniu terminu

Pytanie:

"Zawarłem umowę na wykonanie dzieła, które to dzieło wykonałem po terminie wyznaczonym w umowie. Umowa określa termin wykonania dzieła, lecz milczy w kwestii ewentualnych kar za nie wywiązanie się z terminu. Zlecający odebrał dzieło, lecz poinformował mnie, że nie przysługuje mi wynagrodzenie z powodu przekroczenia terminu i że odstępuje o umowy. Proszę o odpowiedź, czy ma rację?"

Odpowiedź prawnika: Wykonanie dzieła po przekroczeniu terminu

Odpowiedzialność za przekroczenie terminu wykonania umowy, podlega ogólnym regułom odpowiedzialności. Konieczną przesłanką odpowiedzialności za niewykonanie umowy w terminie jest powstanie szkody u zlecającego oraz istnienie związku przyczynowego między niewykonaniem umowy w terminie i powstaniem szkody. W przypadku umowy o dzieło, oprócz regulacji ogólnych, zastosowanie znajdują również postanowienia szczególne. Otóż dopóki dzieło nie zostało ukończone, zamawiający może w każdej chwili od umowy odstąpić, jednak obowiązany jest zapłacić umówione wynagrodzenie. Ponadto, jeżeli przyjmujący zamówienie opóźnia się tak dalece z wykończeniem dzieła, że nie jest prawdopodobne, że zdoła je w terminie wykonać, zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu do wykonania dzieła. Na podstawie przedstawionych w stanie faktycznym okoliczności, nie wynika, aby zamawiający skorzystał z przedstawionych możliwości. Jeżeli zamawiający odebrał wykonane dzieło, to znaczy, ze przystąpił do wykonania umowy, wykonania ciążącego na nim obowiązku - odebrania dzieła. Obowiązkiem zamawiającego jest, w braku odmiennych postanowień umowy, zapłata wynagrodzenia z chwilą odebrania dzieła. Argumentacja przedstawiona przez zamawiającego jest bezzasadna. Nie jest możliwe odstąpienie od umowy i jednoczesne odebranie przedmiotu zamówienia. Tak więc przysługuje Panu wynagrodzenie za wykonane dzieło.


Michał Włodarczyk

Radca prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • Robert 2010-02-24 20:43:35

    to czyli jeżeli wykonawca np:opożnia się z rozpoczęciem i ukończeniem dzieła a po otrzymaniu przez pisma o odstąpieniu od umowy i zarządaniu zwrotu zaliczki na materiały w kwocie3000zł z umownej 5000zł czy pozostałą kwote muśze mu wypłacic kiedy umowa została podpisana 15-09-10-2009 ukończenie jej mieło 10-10-2009a w tej chwili mamy24-02-2010


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika