e-prawnik.pl Porady prawne

Wykonywanie obowiązków pracowniczych

Pytanie:

Kiedy można odmówić wyjazdu w delegacje - np na konferencje?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Wykonywanie obowiązków pracowniczych

16.11.2002

Podróże służbowe (delegacje) odbywają się na polecenie pracodawcy lub osoby upoważnionej przez niego do wydawania takich poleceń. Pracownik jest nie tylko zobowiązany do wypełniania obowiązków, określonych w umowie o pracę, lecz również powinien stosować się do poleceń przełożonych, o ile nie stoją one w sprzeczności z przepisami prawa lub umową o pracę - stosunek pracy jest stosunkiem podrzędności. Trudno mówić o sprzeczności polecenia wyjazdu z umową o pracę, nawet jeśli nie zapisano w niej wprost, że do obowiązków pracownika należą podróże służbowe. Jednakże w przypadku powtarzania się takich poleceń, uzasadnione będzie rozszerzenie zakresu obowiązków w umowie o pracę. Odmowa wykonania polecenia pracodawcy nie jest niemożliwa, nawet z przyczyn nie określonych w przepisach prawa pracy, lecz jej przyjęcie przez pracodawcę na pewno będzie zależeć od argumentów pracownika. Należy przy tym pamiętać, że odmowa może zostać wpisana do akt osobowych pracownika.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ