Wykorzystanie mienia gminy przez małżonka radnego

Pytanie:

Żona przewodniczącego Rady jednej z dzielnic Warszawy prowadzi działalność gospodarczą. W tym celu korzysta z majątku państwowego, wynajmuje pomieszczenia od szkoły państwowej. W związku z pojawiającymi się w tej sprawie wątpliwościami, proszę o odpowiedź czy istnieją jakiekolwiek przeszkody prawne w kontynuowaniu tego najmu? Podobno żona przewodniczącego rady dzielnicy, podobnie jak on sam, nie może przy prowadzonej działalności gospodarczej wykorzystywać majątku komunalnego i państwowego.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Stosując odpowiednio do radnych dzielnicy i ich małżonków przepisy dotyczące radnych gminy odnośnie ograniczeń w prowadzeniu przez nich działalności gospodarczej, nie można wskazać przeszkód do prowadzenia w podanym zakresie przez małżonkę przewodniczącego Rady Dzielnicy działalności gospodarczej. Ograniczenie ustawowe można odnieść jedynie do samego radnego, który nie może prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, w której uzyskał mandat, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności. O ile więc nie współdziała on z małżonką w jeden z wymienionych sposobów, wykorzystywanie przez nią w ramach działalności mienia komunalnego nie jest zabronione.

Małżonków radnych dotyczy natomiast przepis mówiący o tym, że nie mogą być oni członkami władz zarządzających lub kontrolnych i rewizyjnych ani pełnomocnikami spółek handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 23.10.2018

  Eksmisja na żądanie współlokatora

  Eksmisja z lokalu mieszkalnego może nastąpić na podstawie różnych przesłanek zawartych w przepisach prawa. Co istotne, z żądaniem orzeczenia eksmisji nie musi występować do sądu wyłącznie (...)

 • 14.7.2016

  Eksmisja w wyroku rozwodowym

         Jednym z fakultatywnych elementów wyroku rozwodowego, jest orzeczenie o eksmisji jednego z małżonków. Kiedy jest to możliwe i jakie przesłanki należy wykazać?

 • 25.4.2018

  Ustawa 447 przyjęta przez Izbę Reprezentantów USA

  We wtorek podczas posiedzenia Izby Reprezentantów USA przyjęto tzw. ustawę s. 447, dotyczącą żydowskich roszczeń majątkowych.

 • 6.11.2018

  Jak uzyskać zaświadczenie o wysokości zaległości podatkowych małżonka?

  Często, jeśli małżeństwo stara się o pożyczkę lub kredyt, np. bank żąda zaświadczeń, że małżonkowie nie zalegają z podatkami. Jeżeli mają oni wspólność majątkową — (...)

 • 18.11.2018

  Opłata za posiadanie psa

  Niektóre gminy wymagają opłaty za posiadanie tych zwierząt. Sprawdź, czy powinieneś zapłacić i na jakich zasadach.