e-prawnik.pl Porady prawne

Wykorzystywanie wizerunku pracownika

Pytanie:

Pracodawca w trakcie trwania stosunku pracy przedstawia pracownikowi do podpisu oświadczenie (forma i treść oświadczenia pochodzą od pracodawcy), dotyczące wykorzystania dóbr osobistych pracownika. Jaka jest moc oświadczenia składanego przez pracownika wobec pracodawcy w takiej sytuacji? Czy można w takim przypadku mówić o braku swobody powzięcia decyzji (presja pracodawcy)? Chodzi o wizerunek utrwalony w czasie trwania stosunku pracy. W myśl oświadczenia będzie on mógł być wykorzystywany przez pracodawcę nieodwołalnie i praktycznie bez ograniczeń w czasie i formie ( foldery, ulotki, filmy itp.).

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Wykorzystywanie wizerunku pracownika

2.12.2003

Wizerunek jest dobrem osobistym człowieka, dobrem niezbywalnym. Przepisy prawa przewidują co prawda możliwość wyrażenia zgody na wykorzystanie czyjegoś wizerunku, jednakże zgoda ta pozostaje całkowicie w gestii "podmiotu" tego wizerunku. W związku z powyższym, nikt nie może zmuszać drugiej osoby do wyrażania zgody na wykorzystanie jej wizerunku. Oświadczenie, o którym mowa w stanie aktycznym to zapewne zgoda na wykorzystanie wizerunku. Należy podkreślić, że zgoda taka nie może być wymuszana. Jeżeli jednak pracownik wyrazi zgodę na wykorzystanie swego wizerunku, wykorzystanie to nie będzie bezprawne. Za wyrażenie zgody "podmiot" wizerunku może żądać stosownego wynagrodzenia. Wyrażenie oświadczenia woli pod wpływem groźby może być wzruszone, jeżeli groźba była bezprawna i poważna, tj. możliwa do realizacji. Wywieranie presji przez pracodawcę nie powoduje mozliwości uchylenia się od skutków swego oświadczenia woli.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ