Wykreślenie członka zarządu z KRS

Pytanie:

Zostałem bezprawnie wpisany na członka zarządu spółki z o.o. bez wymaganych dokumentów i powiadomienia mnie. Dowiedziałem się o tym przypadkowo i napisałem do sądu o wykreślenie mnie. Sąd nie potraktował tego jako wniosku o wznowienie, dopiero następne moje pismo, które napisałem po upływie ponad 3 miesięcy od pierwszego pisma potraktowano jako wniosek o wznowienie postępowania w sprawie wpisu. Jednoznacznie stwierdzono, że zostałem wpisany z naruszeniem prawa, ale minął mi termin na wznowienie (ponad 3 miesiące od powzięcia informacji) i oddalono skargę. Co mogę zrobić, aby wzruszyć prawomocne postanowienie oparte na bezprawiu? Dlaczego sąd mojego pierwszego pisma nie uznał jako wniosku o wznowienie?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

W pierwszej kolejności należy stwierdzić, iż o charakterze pisma wnoszonego do sądu, decyduje przede wszystkim jego treść, a nie użyte sformułowanie na jego oznaczenie (np. jeżeli ktoś złoży do sądu pismo tytułując je „wniosek o zobowiązanie do zapłaty”, sąd winien je potraktować jako pozew, chociaż nazw pisma może sugerować co innego). Sąd przyjmując pismo do rozpoznania powinien badać treść pisma, tak aby mógł mu być nadany odpowiedni bieg. Tak więc sąd dokonując oceny pierwszego złożonego przez Pana pisma powinien był je wstępnie zbadać, aby nadać mu odpowiedni bieg. Sąd dokonując takiej oceny, mógł zatem uznać, iż nie jest to skarga o wznowienie postępowania i zakwalifikować go jako inne pismo. O wszystkim jednak powinna decydować treść pisma.

Wydaje się, iż w przedstawionej przez Pana sytuacji, sąd skargę odrzucił, a nie oddalił. Ma to istotne znaczenie z punktu widzenia środków zaskarżenia. W przypadku odrzucenia orzeczenie sądu zaskarża się w drodze zażalenia (w terminie 7 dni), natomiast w przypadku oddalenia, orzeczenie sądu zaskarża się apelacją (w terminie 14 dni).

Jeżeli więc Pana skarga została przez sąd odrzucona, może Pan wnieść zażalenie, w którym można by podnosić, iż charakter skargi miało już pierwsze pismo złożone przez Pana w tej sprawie. Zażalenie powinno być jednak złożone w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem.

Poza skargą o wznowienie postępowania, prawo nie zna innych środków, które pozwalałyby na wzruszenie prawomocnego orzeczenia sądu.

Jeżeli sąd nie uwzględni Pana argumentów, wydaje się iż pozostaje złożenie ponownego wniosku o wykreślenie Pana z rejestru. Wykreślenie Pana z rejestru będzie jednak miało wówczas skutek dopiero od chwili wykreślenia. W takiej sytuacji będzie istniało domniemanie, iż w okresie od zarejestrowania do wykreślenia, była Pan członkiem zarządu.

Wydaje się, iż legitymacja do złożenia takiego wniosku przysługiwała Panu będzie na ogólnych zasadach postępowania. Powinien być Pan uznany jako osoba zainteresowana w sprawie.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: