Wykreślenie hipoteki

Pytanie:

1 lipca 2005 złożyłam wniosek (KW-WPIS) o wykreślenie hipoteki zwykłej (16516CHF) i kaucyjnej (8258CHF) z księgi wieczystej. Sąd wezwał mnie do usunięcia braków formalnych wniosku - podanie kwoty równowartości w złotówkach kwot hipotek podlegających wykreśleniu. Z jakiego dnia powinnam wziąć kurs do przeliczenie wartości przedmiotu zadania? Czy powinnam uiścić opłatę od pisma, w którym dokonam uzupełnienia braków?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Od wniosku o wpis hipoteki kaucyjnej, hipoteki umownej, hipoteki umownej łącznej lub przymusowej pobiera się dziesiątą część wpisu stosunkowego. Od wniosku o wykreślenie hipoteki pobiera się natomiast połowę tek kwoty. Wpis pobiera się odrębnie od wniosku o wpis i wykreślenie każdego poszczególnego prawa, choćby wpis dwu lub więcej praw miał być dokonany na tej samej podstawie prawnej. Do ustalenia wysokości tego wpisu konieczne jest przeliczenie wysokości hipoteki na polską walutę według bieżącego kursy (z dnia wniosku).

Nie uiszcza się osobnej opłaty od pisma uzupełniającego braki.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Co to jest hipoteka i jak ją ustanowić?

  Hipoteka jest tzw. rzeczowym środkiem zabezpieczenia wierzytelności. Należy do grupy ograniczonych praw rzeczowych. Ustanawia się ją dla zabezpieczenia wierzytelności na nieruchomościach oraz na (...)

 • Hipoteka przymusowa - czym jest i jak ją ustanowić?

  W obrocie gospodarczym nierzadko spotyka się nieuczciwych kontrahentów. Dlatego też popularnym i skutecznym sposobem na zabezpieczenie swoich interesów jest stosowanie stworzonych ku temu (...)

 • Zmiany w zasadach dotyczących ustanawiania hipotek na nieruchomościach rolnych

  W dniu 30 kwietnia 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych (...)

 • Udzielenie kredytu przez bank hipoteczny

  Przed udzieleniem kredytu bank hipoteczny musi ocenić ryzyko związane z udzieleniem kredytu. Czyni to na podstawie ekspertyzy określającej bankowo-hipoteczną wartość nieruchomości. Bankowo-hipoteczna (...)

 • Podatek od ustanowienia hipoteki

  Dokonanie czynności cywilnoprawnej wiąże się z obowiązkiem podatkowym określonym w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych. Podatek więc należy zapłacić zawierając m.in umowę sprzedaży, (...)

NA SKÓTY