Wykroczenie a uznanie środka karnego za wykonany

Pytanie:

Za wykroczenie z art. 87 § 1 Kodeksu wykroczeń zostało mi zatrzymane prawo jazdy na 2 lata. Upłynęło 3/4 kary. Czy mogę wnioskować do sądu o skrócenie kary?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zakaz prowadzenia pojazdów, który sąd orzeka obowiązkowo w przypadku wykroczenia z art. 87 §1 k.w. (w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka) uregulowany jest w art. 29 k.w. Może być orzeczony na okres od 6 miesięcy do 3 lat.
Ani przepisy regulujące ten konkretny środek karny, ani ogólne przepisy kodeksu wykroczeń nie zawierają odpowiednika art. 84 kodeksu karnego, na mocy którego - co do zasady - środki karne można uznać za wykonane po upływie połowy okresu, na który je orzeczono, jeżeli skazany przestrzegał porządku prawnego, a środek karny był w stosunku do niego wykonywany przynajmniej przez rok.
Tym samym, ustawa nie przewiduje możliwości „skrócenia" czasu wykonywania środka karnego, orzeczonego za wykroczenie.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: