e-prawnik.pl Porady prawne

Wyłączenie reprezentacji opiekuna ubezwłasnowolnionego

Pytanie:

W jakich sytuacjach opiekun ubezwłasnowolnionego nie może być jego reprezentantem?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Wyłączenie reprezentacji opiekuna ubezwłasnowolnionego

Ustawodawca wyłącza możliwość reprezentacji osoby ubezwłasnowolnionej przez jej opiekuna w sytuacjach, o których mowa w art. 159 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego:

Art. 159. § 1. Opiekun nie może reprezentować osób pozostających pod jego opieką:

1) przy czynnościach prawnych między tymi osobami;

2) przy czynnościach prawnych między jedną z tych osób a opiekunem albo jego małżonkiem, zstępnymi, wstępnymi lub rodzeństwem, chyba że czynność prawna polega na bezpłatnym przysporzeniu na rzecz osoby pozostającej pod opieką.

Potrzebujesz porady prawnej?