Wynagrodzenie członków rady nadzorczej w SM

Pytanie:

Czy członkowie rad nadzorczych Spółdzielni Mieszkaniowych pobierają wynagrodzenie za pełnienie swoich funkcji?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Przepisy prawa spółdzielczego nie stanowią, że za pełnienie funkcji członka rady nadzorczej przysługuje wynagrodzenie. Możliwe jest jednak przyznanie takiego wynagrodzenia w samym statucie spółdzielni mieszkaniowej. Jeżeli jednak z członkiem rady nadzorczej został nawiązany stosunek pracy na podstawie spółdzielczej umowy o pracę, członkowi rady nadzorczej będzie wówczas przysługiwało wynagrodzenie za pełnienie swojej funkcji. Spółdzielcza umowa o pracę może być zawiązana pomiędzy spółdzielnią a jej członkiem. Do rady nadzorczej mogą być zaś wybierani jedynie członkowie spółdzielni.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (2)

jk

7.7.2018 13:23:19

Re: Wynagrodzenie członków rady nadzorczej w SM

w atrykule: http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/689745,jak-wynagradzac-za-funkcje-w-radzie-nadzorczej-spoldzielni-mieszkaniowej.html można przeczytać, że jest inaczej; że prawo zakazuje tego, by członek rady nadzorczej był pracownikiem spółdzielni (chyba, że czegoś nie wiem i spółdzielcza umowa o pracę, nie jest klasyczna umową o pracę... być może o to chodzi?) To jak to w końcu jest?

Edmund B ugajski

11.5.2016 9:44:24

Re: Wynagrodzenie członków rady nadzorczej w SM

Jestem członkiem RN SM i za udział w posiedzeniach otrzymuje wynagrodzenie,dietę? Mój problem to ,ze z ZUS pobieram emeryturę i połowę renty za chorobę zawodową Pracowałem w zawodzie nauczyciela.Obecnie z ZUS otrzymałem wezwanie do zwrotu znacznej kwoty bez wyjaśnień czego dotyczy za 2015r.Do tej pory otrzymywałem emeryturę i rentę i nie byłem powiadamiany ,że udział Rn skutkuje odebraniem któregoś ze świadczeń Proszę opilną odpowiedz

Pokaż wszystkie komentarze (2)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: