Wynagrodzenie członków rady nadzorczej w SM

Pytanie:

"Czy członkowie rad nadzorczych Spółdzielni Mieszkaniowych pobierają wynagrodzenie za pełnienie swoich funkcji?"

Odpowiedź prawnika: Wynagrodzenie członków rady nadzorczej w SM

Przepisy prawa spółdzielczego nie stanowią, że za pełnienie funkcji członka rady nadzorczej przysługuje wynagrodzenie. Możliwe jest jednak przyznanie takiego wynagrodzenia w samym statucie spółdzielni mieszkaniowej. Jeżeli jednak z członkiem rady nadzorczej został nawiązany stosunek pracy na podstawie spółdzielczej umowy o pracę, członkowi rady nadzorczej będzie wówczas przysługiwało wynagrodzenie za pełnienie swojej funkcji. Spółdzielcza umowa o pracę może być zawiązana pomiędzy spółdzielnią a jej członkiem. Do rady nadzorczej mogą być zaś wybierani jedynie członkowie spółdzielni.


Michał Włodarczyk

Radca prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • Edmund B ugajski 2018-05-11 09:44:24

    Jestem członkiem RN SM i za udział w posiedzeniach otrzymuje wynagrodzenie,dietę? Mój problem to ,ze z ZUS pobieram emeryturę i połowę renty za chorobę zawodową Pracowałem w zawodzie nauczyciela.Obecnie z ZUS otrzymałem wezwanie do zwrotu znacznej kwoty bez wyjaśnień czego dotyczy za 2015r.Do tej pory otrzymywałem emeryturę i rentę i nie byłem powiadamiany ,że udział Rn skutkuje odebraniem któregoś ze świadczeń Proszę opilną odpowiedz


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika