e-prawnik.pl Porady prawne

Wynagrodzenie za nadgodziny dyrektora

Pytanie:

Czy osoba pracująca jako dyrektor w firmie nie ma prawa do nadgodzin? Czy sytuacja, że poświęca firmie po 12 godzin dziennie wpisuje się w zakres jego obowiązków?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Wynagrodzenie za nadgodziny dyrektora

17.1.2005

Zasadą prawa pracy jest, że pracownicy zarządzający w imieniu pracodawcy zakładem pracy i kierownicy wyodrębnionych komórek organizacyjnych wykonują, w razie konieczności, pracę poza normalnymi godzinami pracy bez prawa do wynagrodzenia oraz dodatku z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych.

Jednak kierownikom wyodrębnionych komórek organizacyjnych za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w niedzielę i święto przysługuje prawo do wynagrodzenia oraz dodatku z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych, jeżeli w zamian za pracę w takim dniu nie otrzymali innego dnia wolnego od pracy.

Dyrektor jest osobą zarządzającą zakładem pracy i nie ma prawa do wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych.

Pracownik kierujący komórką organizacyjną wyodrębnioną w strukturze organizacyjnej zakładu pracy nie zajmuje stanowiska kierowniczego w rozumieniu przepisów kodeksu pracy, jeśli kieruje zespołem (brygadzista) pracowników przy jednoczesnym wykonywaniu pracy na równi z członkami kierowanego zespołu. 

Należy przyjąć, że dyrektor nie świadczy pracy takiej jak pracownicy zakładu (np. wyrób szczotek) a zatem nie jest kierownikiem lecz osobą zarządzającą.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ