Wypadek podczas delegacji służbowej

Pytanie:

Pracownik w trakcie delegacji wieczorem spacerował po ulicy i został napadnięty i pobity. Nie wykonywał w tym czasie żadnych czynności związanych z czynnościami służbowymi. Czy takie zdarzenie można uznać za wypadek przy pracy?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Definicję wypadku przy pracy zawiera art. 3 ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Jest nim nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:
  • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych,
  • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia
  • w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Na równi z tymi sytuacjami traktuje się m.in. wypadek, któremu pracownik uległ w innych okolicznościach, w czasie podróży służbowej, chyba że wypadek spowodowany został postępowaniem pracownika, które nie pozostaje w związku z wykonywaniem powierzonych mu zadań (art. 3 ust. 2 pkt 1 ustawy). O ile zatem napad i pobicie można uznać za nagłe zdarzenie o charakterze zewnętrznym, powodujące uraz, trudno przyjąć spacer za czynność związaną z powierzonymi zadaniami, a zatem opisanego zdarzenia nie można uznać za wypadek przy pracy.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: