e-prawnik.pl Porady prawne

Wypłata nagrody jubileuszowej po terminie

Pytanie:

Pracodawca nie wypłacił pracownikowi w terminie nagrody jubileuszowej. Podstawą naliczenia ww. nagrody w firmie jest płaca zasadnicza. W międzyczasie pracodawca zawarł porozumienie z pracownikami dotyczące zmiany zasad wynagradzania, którego następstwem jest wzrost płacy zasadniczej. Czy nagrodę jubileuszową należy naliczyć od wynagrodzenia pracownika, jakie miał w dniu nabycia do niej prawa i wypłacić wraz z odsetkami za zwłokę? Czy jako podstawę naliczenia przyjąć płacę aktualną? Czy pracownik ma prawo wybrać korzystniejszy dla siebie wariant?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Wypłata nagrody jubileuszowej po terminie

5.8.2005

Jeżeli porozumienie nie określało, jak mają być wypłacane wymagalne już nagrody, to powinno to nastąpić według poprzednich zasad. Roszczenie o wypłatę tego składnika wynagrodzenia powstało z dniem określonym w regulaminie wynagradzania i w wysokości określonej według zasad, które tego dnia obowiązywały. Zmiana regulaminu wynagradzania nie ma wpływu na już istniejące roszczenie. Nagrodę jubileuszową należy więc naliczyć od wynagrodzenia pracownika, które miał w dniu nabycia do niej prawa i wypłacić razem z odsetkami za zwłokę. Pracownik nie ma możliwości wyboru wariantu bardziej korzystnego. Mógłby to zrobić tylko za zgodą pracodawcy, jednak w takim wypadku istnieje niebezpieczeństwo dyskryminacji innych pracowników.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ