Wypłata z rachunku bankowego małoletniego

Pytanie:

"Czy na wypłacenie przez rodzica pieniędzy z rachunku bankowego należącego do dziecka poniżej 13 roku życia potrzebna jest zgoda sądu? Czy rodzice mogą wypłacić te pieniądze bez takiej zgody i czy bank może żądać zgody sądu? Z czego wynika takie postępowanie banku?"

Odpowiedź prawnika: Wypłata z rachunku bankowego małoletniego

Kwestie te rozstrzyga kodeks rodzinny i opiekuńczy. Zgodnie z jego artykułem 101 rodzice obowiązani są sprawować z należytą starannością zarząd majątkiem dziecka pozostającego pod ich władzą rodzicielską. Zarząd sprawowany przez rodziców nie obejmuje zarobku dziecka ani przedmiotów oddanych mu do swobodnego użytku. Rodzice nie mogą bez zezwolenia sądu opiekuńczego dokonywać czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu ani wyrażać zgody na wykonywanie takich czynności przez dziecko.

Chodzi tu zatem o zezwolenie sądu opiekuńczego  na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu. Zatem zezwolenie sądu opiekuńczego jest konieczne dla skuteczności czynności prawnej, a czynność prawna dokonana bez zezwolenia sądu jest nieważna.

Zezwolenia na dokonanie przez rodziców czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu lub na wyrażenie przez rodziców zgody na dokonanie takiej czynności przez dziecko sąd opiekuńczy udziela na wniosek jednego z rodziców po wysłuchaniu drugiego. Postanowienie sądu staje się skuteczne dopiero po uprawomocnieniu się i nie może być zmienione ani uchylone, jeżeli na podstawie zezwolenia powstały skutki prawne względem osób trzecich, co ma miejsce przede wszystkim wtedy, gdy została już zawarta umowa, na jaką sąd zezwolił, albo gdy rodzice złożyli w tym przedmiocie ofertę.

Wszystko zależy zatem od tego, jaka to jest kwota dla tej konkretnej osoby małoletniej. W niektórych przypadkach nawet 200 zł. – wypłata tej kwoty – może być czynnością przekraczającą zakres zwykłego zarządu między innymi z racji wielkości majątku małoletniego. Bank może a nawet powinien żądać takiego zezwolenia w razie braku zgody obojga małżonków/rodziców małoletniego oraz z racji ponoszenia odpowiedzialności za czynności, które rozporządzają majątkiem małoletniego. Skoro osoba, która nie ukończyła jeszcze 13 lat, w świetle prawa nie posiada tzw. pełnej zdolności do czynności prawnych, innymi słowy nie może skutecznie dokonywać wszystkich czynności prawnych.

Zgodnie z artykułem 12 kodeksu cywilnego nie mają zdolności do czynności prawnych osoby, które nie ukończyły lat trzynastu, oraz osoby ubezwłasnowolnione całkowicie. W imieniu osoby nie mającej zdolności do czynności prawnych, czynności tych może dokonywać jedynie jej przedstawiciel ustawowy. Przedstawicielami ustawowymi osoby niepełnoletniej są w zasadzie rodzice bądź jedno z nich. Przedstawiciel ustawowy osoby nie mającej zdolności do czynności prawnych może jednak dokonywać za nią tylko takich czynności, których wykonywanie przez przedstawiciela nie jest ustawowo wyłączone.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika