Wysokość alimentów, do których wypłaty może zostać zobowiązany ojciec względem swojego dziecka

Pytanie:

"Od jakich czynników zależy wysokość alimentów, do których wypłaty może zostać zobowiązany ojciec względem swojego dziecka?"

Odpowiedź prawnika: Wysokość alimentów, do których wypłaty może zostać zobowiązany ojciec względem swojego dziecka

Ojciec dziecka zobowiązany jest do spełnienia świadczeń alimentacyjnych na rzecz dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.

Wysokość świadczeń alimentacyjnych ojca wobec dziecka zależy od usprawiedliwionych potrzeb dziecka oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości ojca.

Ojciec dziecka obowiązany jest więc do spełniania świadczeń alimentacyjnych na rzecz dziecka.


Najważniejsze informacje prawne w jednym miejscu - obserwuj nas na Google News!


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika