e-prawnik.pl Porady prawne

Wysokość gwarancji z BFG

Pytanie:

Chciałbym założyć w banku lokatę na kwotę przewyższającą górny próg gwarancji BFG. Słyszałem, że w przypadku zakładania lokaty wspólnej można objąć gwarancją wyższą kwotę. Chciałbym założyć taką wspólną lokatę z rodzicami.Czy \"wspólnikiem\" lokaty musi być osoba, z którą jestem także powiązany wspólnotą majątkową? Czy zakładanie wspólnej lokaty ma sens, jeśli rodzice mają już w banku lokatę wspólną na kwotę w wysokości dwukrotności górnej granicy gwarancji BFG?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Wysokość gwarancji z BFG

30.3.2012

Rachunek wspólny (rachunek prowadzony dla kilku osób fizycznych) może być prowadzony dla kilku osób fizycznych. Między tymi osobami nie musi występować wspólnota majątkowa.
Środki są gwarantowane od dnia ich wniesienia na rachunek bankowy nie póóźniej niż w dniu poprzedzajacym dzień zawieszenia działalności banku. Gwarantowane są do wysokości równowartości w złotych - 50 000 euro. Gwarantowane są w 100%.
Kwota gwarantowana określa maksymalną wysokość Pana roszczeń, niezależnie od tego, w jakiej wysokości i na ilu rachunkach bankowych znajdują się środki pieniężne lub z ilu wierzytelności przysługują mu należności w danym banku.
Rachunki wspólne są objęte gwarancjami. Kwota gwarantowana wyliczana jest odrębnie dla każdego ze współposiadaczy rachunku. Należność deponenta z tytułu rachunku wspólnego liczona jest w następujący sposób: środki na rachunku dzielone są między wszystkich współposiadaczy, zgodnie z postanowieniami umowy rachunku, a jeśli takich postanowień nie ma - ustala się dla wszystkich równe części i oblicza wartość gwarancji dla każdej części. Każdej osobie może przysługiwać maksymalny limit gwarancji.
Jeśli rodzice wyczerpali już limit gwarancji, to założenie wspólnego rachunku nie odniesie oczekiwanego przez Pana skutku.
Należy zwrócić uwagę, że limit gwarancji odnosi się nie do konta, ale do konkretnego banku. Dlatego mógłby Pan założyć rachunki w kilku bankach. Wtedy środki zdeponowane w każdym z banków mogłyby być objęte gwarancją do maksymalnego ustawowego limitu (50 000 euro).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ