wystąpienie wspólnika ze spólki cywilnej

Pytanie:

W ubiegłym roku przystąpiłam do spółki z dwoma wspólnikami. nasze wkłady w umowie spółki wynosiły po 1.000 zł, przy czym każdy ze wspólników wniósł inne wkłady pieniężne jako pożyczkę dla spółki. W umowie było zapisane, że ja posiadam 50% a pozostali wspólnicy po 25% udziału w zyskach i stratach. Jednakże mój wkład pieniężny był większy od wspólnych wkładów wspólników (była to para i ich wpłata była wspólna) 32.578,36 zł. Ponieważ jeden ze wspólników zdecydował się na pracę w sektorze państwowym jest zmuszony pozbyć się swoich udziałów w spółce do końca sierpnia. Umowa była zawarta na czas nieokreślony. Czy udział występującego wspólnika w stratach i zyskach spółki są dzielone równo pomiędzy pozostałych wspólników, czy jeden wspólnik może przejąć wkłady tego wychodzącego ze spółki wspólnika pomijając mnie - umowa pomiędzy nimi? Jeżeli nasze udziały zostaną dodatkowo posiłkowane udziałami wspólnika wychodzącego po równo to czy jemu, zakładając że spółka przynosi przy dużej początkowej inwestycji nadal straty, przysługują jakieś pieniądze czy wspólnik ten wychodząc ze spółki musi pokryć straty wg swojego udziału. Czy tak jak sugerują wspólnicy można tę sprawę rozwiązać poprzez aneks do umowy i co powinno być w nim zawarte? Czy mogę żądać od występującego wspólnika spłaty nadwyżki mojej inwestycji względem ich/jego wkładu pieniężnego i czy radzili by mi państwo wprowadzenie takiego zapisu do aneksu lub samej umowy? Jeżeli nie wyrażę zgody na aneks, czy spółkę trzeba będzie rozwiązać? Czy wspólnicy lub występujący wspólnik są zobowiązani do akceptacji odkupienia ich udziału przez osoby trzecie np. zaproponowane przeze mnie kiedy ja nie jestem gotowa do zakończenia działalności spółki ponieważ nie mam jeszcze zwrotu inwestycji, a także z punktu widzenia finansowego nie jest to dla mnie opłacalne?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zakładamy, że pytanie dotyczy spółki cywilnej. Wspólnik takiej spółki może wypowiedzieć swój udział na trzy miesiące naprzód na koniec roku obrachunkowego. Z ważnych powodów wspólnik może wypowiedzieć swój udział bez zachowania terminów wypowiedzenia. Niemożność pogodzenia uczestnictwa w spółce z obowiązkami państwowymi może stanowić taki ważny powód. Wypowiedzenie udziału przez wspólnika spółki cywilnej powinno nastąpić przez złożenie oświadczenia o wystąpieniu na piśmie wszystkim pozostałym wspólnikom.

Z chwilą wystąpienia wspólnika spółki cywilnej występujący wspólnik zachowuje prawo do części majątku w postaci udziału w majątku wkładu do spółki oraz udziału w zysku jaki spółka osiągnęła. Zwrot wkładu następuje w naturze przez zwrot przedmiotów wniesionych do spółki jako wkład lub przez zwrot w pieniądzu w wysokości wkładu określonego w umowie spółki.

Również zysk osiągnięty przez spółkę powinien być wypłacony występującemu wspólnikowi. Jeżeli jednak spółka nie osiągnęła zysku żądanie wypłaty zysku będzie nieuzasadnione. Natomiast w przypadku gdy spółka zanotowała stratę występujący wspólnik zobowiązany jest pokryć niedobór spowodowany stratą w wysokości zależnej od jego udziału w zyskach i stratach spółki określonej w umowie spółki.

Nie ma potrzeby sporządzenia w tej kwestii aneksu do umowy. Kwestię tę reguluje art.869 i 871 Kodeksu cywilnego.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: