Wystawienie rachunku przez wykonującego dzieło

Pytanie:

Zatrudniono pracowników na podstawie umowy o dzieło (nie związanych z pracodawcą na zasadzie umowy o pracę). Czy wypłacając pracownikom wynagrodzenie za wykonanie dzieła wystarczy umieścić ich na liście płac, czy też muszą oni wystawić rachunki?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Lista płac służy kalkulacji wypłaty wynagrodzenia pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę.

Osoba wykonująca umowę o dzieło nie musi wystawić rachunku, nie musi też prowadzić działalności gospodarczej - nie może nawet wystawić rachunku jeżeli takiej działalności nie prowadzi.

Wystawienie rachunku Wykonującemu umowę o dzieło leży w interesie Zamawiającego (czyli firmy na rzecz której dzieło zostało wykonane- w ten sposób Zamawiający udowadnia wysokość poniesionych kosztów z tytułu wypłaty wynagrodzenia.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

kiki

10.8.2011 12:33:6

Re: Wystawienie rachunku przez wykonującego dzieło

Czy muszę w dokumentacji mieć rachunek za wykonanie dzieła? Co , jeśli nie mam , ponieważ pokwitowanie odebrania zapłaty było na liście podobnej do listy płac.Czy jest za to jakaś kara?


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 18.9.2018

  Umowa zlecenie - Co musisz wiedzieć o umowie zlecenie

  Z tego tekstu dowiesz się, czym umowa zlecenie różni się od umowy o dzieło. Czy zlecenie obejmuje wyłącznie dokonywanie czynności prawnych? Czy w każdym czasie możesz wypowiedzieć umowę (...)

 • 4.9.2018

  Odstąpienie od umowy o dzieło po upływie terminu do jego wykonania

  Zawierając umowę o dzieło Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a Zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. Często może dojść do sytuacji, iż upłynął (...)

 • 14.7.2018

  Umowa o dzieło , Na czym polega i jak zawrzeć umowę o dzieło?

  Przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. Jest to umowa wzajemna. Dzieło może mieć zarówno (...)

 • 29.9.2017

  Kiedy umowa o dzieło się kończy?

  Stosunek prawny dzieła wygasa przede wszystkim: z chwilą odebrania dzieła przez zamawiającego, w wyniku jednostronnego odstąpienia od umowy z określonych prawnie przyczyn lub wskutek umownego rozwiązania (...)

 • 16.3.2009

  Na czym polega akredytywa?

  Akredytywy znajdują zastosowanie zarówno w obrotach krajowych jak i zagranicznych. Akredytywa gwarantuje dostawcy bezwzględne i natychmiastowe otrzymanie należności, a odbiorcy pozwala uzależnić (...)