wzajemna wierzytelność

Pytanie:

Co zrobić w sytuacji, gdy wzajemna wierzytelność powstała po ogłoszeniu przez nas upadłości i nie jest już możliwe jej potrącenie?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

  Jeśli wierzytelność powstała po ogłoszeniu upadłości, dochodzenie potrącenia takich należności możliwe jest wyłącznie w postępowaniu prowadzonym na podstawie odpowiednich przepisów k.c – nie będzie ono prowadzone według przepisów prawa upadłościowego i naprawczego.


Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Co to jest hipoteka i jak ją ustanowić?

  Hipoteka jest tzw. rzeczowym środkiem zabezpieczenia wierzytelności. Należy do grupy ograniczonych praw rzeczowych. Ustanawia się ją dla zabezpieczenia wierzytelności na nieruchomościach oraz na (...)

 • Kiedy wygasa zobowiązanie podatkowe?

  Praktycznym skutkiem wygaśnięcia zobowiązania podatkowego jest to, że podatnik przestaje być zobowiązanym do zapłaty podatku lub odsetek, w całości lub w części. Podstawowym sposobem uwolnienia (...)

 • Potrącenie wierzytelności

  Potrącenie jest możliwe jeżeli jednocześnie dwie osoby są względem siebie zarówno dłużnikiem i wierzycielem. Jednakże potrąceniu mogą ulec tylko wierzytelności, których przedmiotem (...)

 • Wstępne zgromadzenie wierzycieli

  Jeżeli na wstępnym zgromadzeniu wierzycieli obecnych jest co najmniej połowa wierzycieli mających łącznie trzy czwarte ogólnej sumy wierzytelności stwierdzonych tytułami egzekucyjnymi albo bezspornych (...)

 • Faktoring - istota i zastosowanie

  Spośród wielu nowych typów umów, które znajdują szerokie zastosowanie w naszym systemie prawnym, factoring jest instytucją mało znaną i niedocenianą przez przedsiębiorców. Umowa factoringu (...)

NA SKÓTY