e-prawnik.pl Porady prawne

Wznowienie robót budowlanych

Pytanie:

W budowie już od kilkunastu lat znajduje się remiza strażacka. Obecnie chcemy wznowić prace budowlane i w tym celu odbędzie się przetarg. Jakie są wymagania co do legalności kontynuacji tej budowy, jeżeli dotychczas prace odbywały się tzw. systemem gospodarczym (trudno nawet określić w jakim czasie wykonywano poszczególne prace), a dokumentacja z tej budowy nie była, jak się wydaje, należycie prowadzona (jest dziennik budowy, ale nie zawiera on zbyt wielu wpisów). Jakie są wymagania formalne przy prowadzeniu budowy takiego obiektu (np. nadzór, dziennik budowy)? Jeżeli dwa lata temu były wykonywane pewne prace to czy pozwolenie na budowę zachowało ważność? W jakiej sytuacji straciłoby ono ważność? Gmina (finansuje ona budowę) naciska na nas (straż), żeby jak najszybciej ogłosić przetarg. My chcielibyśmy jednak zrobić to tak, by wszystko było jak najbardziej zgodne z przepisami. Na co powinniśmy więc zwrócić uwagę? Jakie konsekwencje mogą nam (jako inwestorowi, czy może raczej zarządowi straży) grozić w przypadku dalszego kontynuowania budowy w przedstawionej sytuacji?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Wznowienie robót budowlanych

7.5.2004

Zgodnie z art. 37 ustawy Prawo budowlane, decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 2 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna lub budowa została przerwana na czas dłuższy niż 2 lata. Jeżeli więc przerwa w budowie obiektu trwała dłużej niż 2 lata, konieczne jest uzyskanie ponownego pozwolenia na budowę. Dokumentem potwierdzającym rozpoczęcie i przerwanie robót budowlanych może być dziennik budowy. Do podstawowych obowiązków inwestora należy zorganizowanie procesu budowy, z uwzględnieniem zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a w szczególności zapewnienie: opracowania projektu budowlanego i, stosownie do potrzeb, innych projektów; objęcia kierownictwa budowy przez kierownika budowy; opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; wykonania i odbioru robót budowlanych; w przypadkach uzasadnionych wysokim stopniem skomplikowania robót budowlanych lub warunkami gruntowymi, nadzoru nad wykonywaniem robót budowlanych. Ponadto w terminie 7 dni przed rozpoczęciem robót inwestor powinien powiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, na które jest wymagane pozwolenie na budowę, właściwy organ. W przypadku prowadzenia robót budowlanych bez wymaganego pozwolenia na budowę, podmiot podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ